4CF - Surf the Future
Wydarzenia

Wyzwania społeczne przyszłości

Latem 2017 r. zespół ekspertów 4CF przeprowadził dla Skanska Property Poland warsztatową sesję strategiczną dotyczącą kluczowych polskich wyzwań społecznych.
Jako polski oddział The Millennium Project mamy unikalne doświadczenie w formułowaniu, analizie i wykorzystaniu praktycznym informacji o wyzwaniach rozwojowych w zakresie społecznym, technologicznym i politycznym. Globalny wymiar tych problemów przyszłości opisuje „15 Globalnych Wyzwań” The Millenium Project.
15 globalnych wyzwań The Millennium Project to ramy do oceny globalnych i lokalnych prognoz. Globalne wyzwania The Millennium Project mają charakter ponadnarodowy, a proponowane rozwiązania są transinstytucjonalne. Te wielkie problemy ludzkości nie mogą być indywidualnie rozwiązane przez żaden rząd lub instytucję. Wymagają one współpracy między rządami, organizacjami międzynarodowymi, korporacjami, uniwersytetami, organizacjami pozarządowymi i pojedynczymi, kreatywnymi osobami.
Więcej o 15 wyzwaniach rozwojowych The Millennium Project.