Timeline

4CF The Futures Literacy Company zrealizowała setki projektów foresightowych dla organizacji międzynarodowych, branżowych i pozarządowych, agend Unii Europejskiej, instytucji sektora publicznego oraz prywatnych firm i korporacji. Wybrane projekty przedstawiamy poniżej.

I 2024
I 2024

Horyzont Europa

Manufacturing As A Service For The Eu’s Twin Transition Until 2040 (Mastt2040)

I 2024
I 2024

Horyzont Europa

BOOSTing the bioeconomy transformation FOR (4) the BIOEAST region

XII 2023
XII 2023

Horyzont Europa

3 InDustrial Ecosystems tAckLing supply chains dISrupTions and boosting advanced technologies uptake

XI 2023
XI 2023

Akademia Górniczo-Hutnicza

Kurs foresightowy na studiach podyplomowych Trendy i Futures Studies

XI 2023
XI 2023

National Drugs Forum 2023

Warsztaty foresightowe „Imagining 2040”

X 2023
X 2023

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Globalny foresight dotyczący nowych technologii i innowacji w odpowiedzi na wyzwania systemu rolno-spożywczego

X 2023
X 2023

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Scenariusze przyszłości metaverse

IX 2023
IX 2023

Akademia Marynarki Wojennej

Kursy foresightowe dla oficerów

IX 2023
IX 2023

Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach

Dekarbonizacja – warsztaty foresightowe 

IX 2023
IX 2023

Województwo Dolnośląskie

Wsparcie w wypracowaniu rekomendacji do strategii rozwoju województwa poprzez  organizację i przeprowadzenie warsztatów dla członków Regionalnego zespołu roboczego ds. SRWD 2030+

VIII 2023
VIII 2023

Miasto Stołeczne Warszawa

Trendy rozwojowe dla m.st. Warszawy i jego obszaru metropolitalnego w perspektywie do 2050 r.

VII-XI 2023
VII-XI 2023

Social Sciences and Humanities for Transformation and Climate Resilience (SHiFT)

Opracowanie zestawu narzędzi dla edukatorów zainteresowanych narzędziami zaangażowania zorientowanymi na przyszłość

VII 2023
VII 2023

Województwo Pomorskie

Kierunki i scenariusze rozwoju gospodarki wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040

VI 2023
VI 2023

Instytut Badań Edukacyjnych

Badanie delfickie związane m.in. z rozwojem branż w regionach, stanowiącym element procesu prognozowania zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

VI 2023
VI 2023

WWF Polska

Badanie poziomu certyfikowanego oleju palmowego w Polsce

VI 2023
VI 2023

Stowarzyszenia Willa Decjusza

Szkolenie z futures literacy dla młodzieży

V-XI 2023
V-XI 2023

Social Sciences and Humanities for Transformation and Climate Resilience (SHiFT)

Imagining 2040 Futures: Jak rozwój technologii, zarządzania i zatrudnienia może kształtować dobrobyt na planecie?

V 2023
V 2023

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Szkolenie z zakresu kompetencji futures literacy

V 2023
V 2023

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Szkolenia z zakresu metodyki projektowania przyszłości – foresight analysis

V 2023
V 2023

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Doradztwo strategiczne z zakresu foresightu strategicznego

IV 2023
IV 2023

Pandora Jewellery

Strategiczne seminarium dot. innowacji

III 2023
III 2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

Badanie delfickie hipotez dotyczących rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce do roku 2050. 

II 2023
II 2023

Badanie wśród światowych futurystów

Badanie nt. „Co będzie budzić wstręt i odrazę naszych potomków?”

II 2023
II 2023

Urząd Miejski Wrocławia

Warsztaty foresightowe dla młodzieży

II 2023
II 2023

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Przegląd i aktualizacja strategii

II 2023
II 2023

Harare Institute of Technology

Organizacja i facylitacja Zimbabwe Futures Week

II 2023
II 2023

FM Logistic

Debata “Open Minds 2023”

I 2023
I 2023

Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego

Potrzeby i możliwości technologiczne w zakresie transformacji przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0

I 2023
I 2023

Polski Związek Firm Deweloperskich

Przyszłość rynku deweloperskiego

Dowiedz się więcej ⟶

XII 2022
XII 2022

European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

GEEK4Food

VII 2022
VII 2022

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Resilience Frontiers Roadmapping (Gaborone, Botswana)

VII 2022
VII 2022

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Koncepcja Rozwoju Kraju do 2050 r.

V 2022
V 2022

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Identyfikacja priorytetów badawczych związanych z narkotykami

IV 2022
IV 2022

Urząd Miejski Wrocławia

Scenariusze rozwoju wojny rosyjsko-ukraińskiej

Dowiedz się więcej ⟶

I 2022
I 2022

United Nations Environment Programme (UNEP)

Warsztaty foresightowe

I 2022
I 2022

Polpharma

Wykorzystanie trendów w zarządzaniu

I 2022
I 2022

United Nations Environment Programme (UNEP)

Doradztwo foresightowe

I 2022
I 2022

DG GROW (Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP) Komisji Europejskiej

Foresight branży chemicznej – Chem4EU

Dowiedz się więcej ⟶

XII 2021
XII 2021

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Analiza trendów, badanie delfickie, raport i dokument programowy nt. “Lekcje z pandemii: szanse na radykalną i trwałą zmianę w regionie V4″

Dowiedz się więcej ⟶

XII 2021
XII 2021

Akademia Górniczo-Hutnicza

Kurs foresightowy na studiach podyplomowych Trendy i Futures Studies

XI 2021
XI 2021

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

Foresight technologiczny: przyszłość biometrii na przejściach granicznych

Dowiedz się więcej ⟶

XI1 2021
XI1 2021

EIT Climate-KIC

Transformacja energetyczna w Rybniku

XI 2021
XI 2021

EIT Climate-KIC

Community Lab 2021

X 2021
X 2021

Laudes Foundation

Przyszłość zrównoważonego rozwoju w branży odzieżowej, finansowej i budowlanej

Dowiedz się więcej ⟶

IX 2021
IX 2021

Saint-Gobain

Przyszłość Polskich Miast 2050

Dowiedz się więcej ⟶

IX 2021
IX 2021

Expo 2020 Dubai, UNFCCC

Kultury rdzenne i adaptacja do zmian klimatu – foresight rozwiązań

IX 2021
IX 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw oraz zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje w województwie mazowieckim

Dowiedz się więcej ⟶

VIII 2021
VIII 2021

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK)

Przyszłość biur i biurowców

VII 2021
VII 2021

Urząd Miejski Wrocławia

Scenariusze przyszłości Wrocław 2050

Dowiedz się więcej ⟶

VII 2021
VII 2021

Samsung

Pralki przyszłości

VI 2021
VI 2021

Miasto Lublin

Strategia Lublin 2030: Tematyczne Grupy Robocze

Dowiedz się więcej ⟶

VI 2021
VI 2021

Instytut Badań Edukacyjnych

Prognozy delfickie popytu na kompetencje w zawodach technicznych

VI 2021
VI 2021

Port Gdańsk

Warsztaty foresightowe dla zarządu z wykorzystaniem 4CF FLEx

V 2021
V 2021

Federacja Polskich Banków Żywności

Przyszłość marnotrawstwa żywności

Dowiedz się więcej ⟶

III 2021
III 2021

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Wdrożenie 4CF FLEx w grupach roboczych UNFCCC

II 2021
II 2021

T-Mobile

Innowacje technologiczne przyszłości w życiu codziennym

XII 2020
XII 2020

EIT Climate-KIC

Futues Literacy accross the Deep

XII 2020
XII 2020

Glaxo Smith Kline

Dzień wartości w GSK

XI 2020
XI 2020

EIT Climate-KIC

Community Lab 2020

VIII 2020
VIII 2020

FM Logistics

Przyszłość Logistyki do 2040 r.

Dowiedz się więcej ⟶

VI 2020
VI 2020

Instytut Badań Edukacyjnych

Prognozy delfickie popytu na kompetencje w zawodach technicznych

III 2020
III 2020

Vodeno

Foresight i innowacje w branży bankowej

II 2020
II 2020

Lider branży ubezpieczeń

Innowacje i foresight w branży ubezpieczeń

I 2020
I 2020

Lider branży ubezpieczeń

Warsztaty foresightowe

XII 2019
XII 2019

Instytut Badań Edukacyjnych

Prognozy popytu na pracę w zawodach technicznych

X 2019
X 2019

C&A Foundation

Foresight zrównoważonego rozwoju branży odzieżowej

Dowiedz się więcej ⟶

X 2019
X 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Kompetencje przyszłości na mazowieckim rynku pracy w perspektywie do 2040 roku.

Dowiedz się więcej ⟶

XI 2019
XI 2019

Veolia Energia Polska

Gra decyzyjna podczas seminarium kadry kierowniczej

VII 2019
VII 2019

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Scenariusze przyszłości Polski 2050

Dowiedz się więcej ⟶

VII 2019
VII 2019

Astra Zeneca

Farmacja dla społeczeństwa – zmiany, które nastąpią w przyszłości

VI 2019
VI 2019

Akademia Marynarki Wojennej

Kursy foresightowe dla oficerów starszych

IX 2019
IX 2019

Qarson

Przyszłość najmu samochodów

IV 2019
IV 2019

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Resilience Frontiers – foresight technologii adaptacji do zmian klimatu (Songdo, Korea Południowa)

III 2019
III 2019

Colliers

Przyszłość budynków biurowych

II 2019
II 2019

Airbus PZL Warszawa Okęcie

Przemysł 4.0 i zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie przemysłowym

XII 2018