Timeline

4CF The Futures Literacy Company zrealizowała setki projektów foresightowych dla organizacji międzynarodowych, branżowych i pozarządowych, agend Unii Europejskiej, instytucji sektora publicznego oraz prywatnych firm i korporacji. Wybrane projekty przedstawiamy poniżej.

III 2024
III 2024

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Prezentacja metod scenariuszowych w badaniu przyszłości na seminarium Urzędu Statystycznego

I 2024
I 2024

Komisja Europejska

Badanie delfickie na platformie 4CF HalnyX

I 2024
I 2024

Horyzont Europa

Projekt dotyczący „produkcji jako usługi w bliźniaczej transformacji UE do 2040 r. (MASTT2040)

Dowiedz się więcej ⟶

I 2024
I 2024

Horyzont Europa

Projekt dotyczący wzmocnienia transformacji biogospodarki (BOOST4BIOEAST)

I 2024
I 2024

Horyzont Europa

Projekt dotyczący ograniczenia zakłóceń w łańcuchach dostaw i zwiększenia wykorzystania zaawansowanych technologii w trzech ekosystemach przemysłowych (IDEALIST)

Dowiedz się więcej ⟶

XI 2023
XI 2023

Akademia Górniczo-Hutnicza

Kurs foresightowy na studiach podyplomowych Trendy i Futures Studies

XI 2023
XI 2023

National Drugs Forum 2023

Warsztaty foresightowe „Imagining 2040”

X 2023
X 2023

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Globalny foresight dotyczący nowych technologii i innowacji w odpowiedzi na wyzwania systemu rolno-spożywczego

Dowiedz się więcej ⟶

X 2023
X 2023

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Scenariusze przyszłości metaverse

X 2023
X 2023

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)

Aktualizacja raportu foresightowego ENISA Threathunt

IX 2023
IX 2023

Akademia Marynarki Wojennej

Kursy foresightowe dla oficerów

IX 2023
IX 2023

Forum Ciepłowników Polskich w Międzyzdrojach

Dekarbonizacja – warsztaty foresightowe 

IX 2023
IX 2023

Województwo Dolnośląskie

Wsparcie w wypracowaniu rekomendacji do strategii rozwoju województwa poprzez  organizację i przeprowadzenie warsztatów dla członków Regionalnego zespołu roboczego ds. SRWD 2030+

VIII 2023
VIII 2023

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)

Opracowanie autorskich scenariuszy ryzyk cyberataków na satelity komercyjne

VIII 2023
VIII 2023

Miasto Stołeczne Warszawa

Trendy rozwojowe dla m.st. Warszawy i jego obszaru metropolitalnego w perspektywie do 2050 r.

VIII 2023
VIII 2023

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)

Foresight zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem do 2030 r. – ranking Top 10 

Dowiedz się więcej ⟶

VII-XI 2023
VII-XI 2023

Social Sciences and Humanities for Transformation and Climate Resilience (SHiFT)

Opracowanie zestawu narzędzi dla edukatorów zainteresowanych narzędziami zaangażowania zorientowanymi na przyszłość

VII 2023
VII 2023

Województwo Pomorskie

Kierunki i scenariusze rozwoju gospodarki wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040

Dowiedz się więcej ⟶

VI 2023
VI 2023

Instytut Badań Edukacyjnych

Badanie delfickie związane m.in. z rozwojem branż w regionach, stanowiącym element procesu prognozowania zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

VI 2023
VI 2023

WWF Polska

Badanie poziomu certyfikowanego oleju palmowego w Polsce

Dowiedz się więcej ⟶

VI 2023
VI 2023

Stowarzyszenia Willa Decjusza

Szkolenie z futures literacy dla młodzieży

V-XI 2023
V-XI 2023

Social Sciences and Humanities for Transformation and Climate Resilience (SHiFT)

Imagining 2040 Futures: Jak rozwój technologii, zarządzania i zatrudnienia może kształtować dobrobyt na planecie?

V 2023
V 2023

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Szkolenie z zakresu kompetencji futures literacy

V 2023
V 2023

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Szkolenia z zakresu metodyki projektowania przyszłości – foresight analysis

V 2023
V 2023

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Doradztwo strategiczne z zakresu foresightu strategicznego

IV 2023
IV 2023

Novo Nordisk

Cykl prezentacji o przyszłości medycyny i farmacji

IV 2023
IV 2023

Pandora Jewellery

Strategiczne seminarium dot. innowacji

III 2023
III 2023

Erasmus Plus

Mind the Missions

Dowiedz się więcej ⟶

III 2023
III 2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

Badanie delfickie hipotez dotyczących rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce do roku 2050. 

II 2023
II 2023

Badanie wśród światowych futurystów

Badanie nt. „Co będzie budzić wstręt i odrazę naszych potomków?”

Dowiedz się więcej ⟶

II 2023
II 2023

Urząd Miejski Wrocławia

Warsztaty foresightowe dla młodzieży

II 2023
II 2023

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Przegląd i aktualizacja strategii

II 2023
II 2023

Harare Institute of Technology

Organizacja i facylitacja Zimbabwe Futures Week

II 2023
II 2023

FM Logistic

Debata “Open Minds 2023”

I 2023
I 2023

Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego

Potrzeby i możliwości technologiczne w zakresie transformacji przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0

Dowiedz się więcej ⟶

I 2023
I 2023

Polski Związek Firm Deweloperskich

Przyszłość rynku deweloperskiego

Dowiedz się więcej ⟶

XII 2022
XII 2022

European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

GEEK4Food

VII 2022
VII 2022

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Resilience Frontiers Roadmapping (Gaborone, Botswana)

VII 2022
VII 2022

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Koncepcja Rozwoju Kraju do 2050 r.

Dowiedz się więcej ⟶

V 2022
V 2022

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Identyfikacja priorytetów badawczych związanych z narkotykami

IV 2022
IV 2022

Urząd Miejski Wrocławia

Scenariusze rozwoju wojny rosyjsko-ukraińskiej

Dowiedz się więcej ⟶

I 2022
I 2022

United Nations Environment Programme (UNEP)

Warsztaty foresightowe

I 2022
I 2022

Polpharma

Wykorzystanie trendów w zarządzaniu

I 2022
I 2022

United Nations Environment Programme (UNEP)

Doradztwo foresightowe

I 2022
I 2022

DG GROW (Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP) Komisji Europejskiej

Foresight branży chemicznej – Chem4EU

Dowiedz się więcej ⟶

XII 2021
XII 2021

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Analiza trendów, badanie delfickie, raport i dokument programowy nt. “Lekcje z pandemii: szanse na radykalną i trwałą zmianę w regionie V4″

Dowiedz się więcej ⟶

XII 2021
XII 2021

Akademia Górniczo-Hutnicza

Kurs foresightowy na studiach podyplomowych Trendy i Futures Studies

XI 2021
XI 2021

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

Foresight technologiczny: przyszłość biometrii na przejściach granicznych

Dowiedz się więcej ⟶

XI1 2021
XI1 2021

EIT Climate-KIC

Transformacja energetyczna w Rybniku

XI 2021
XI 2021

EIT Climate-KIC

Community Lab 2021

X 2021
X 2021

Laudes Foundation

Przyszłość zrównoważonego rozwoju w branży odzieżowej, finansowej i budowlanej

Dowiedz się więcej ⟶

IX 2021
IX 2021

Saint-Gobain

Przyszłość Polskich Miast 2050

Dowiedz się więcej ⟶

IX 2021
IX 2021

Expo 2020 Dubai, UNFCCC

Kultury rdzenne i adaptacja do zmian klimatu – foresight rozwiązań

IX 2021
IX 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw oraz zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje w województwie mazowieckim

Dowiedz się więcej ⟶

VIII 2021
VIII 2021

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK)

Przyszłość biur i biurowców

VII 2021
VII 2021

Urząd Miejski Wrocławia

Scenariusze przyszłości Wrocław 2050

Dowiedz się więcej ⟶

VII 2021
VII 2021

Samsung

Pralki przyszłości

VI 2021
VI 2021

Miasto Lublin

Strategia Lublin 2030: Tematyczne Grupy Robocze

Dowiedz się więcej ⟶

VI 2021
VI 2021

Instytut Badań Edukacyjnych

Prognozy delfickie popytu na kompetencje w zawodach technicznych

VI 2021
VI 2021

Port Gdańsk

Warsztaty foresightowe dla zarządu z wykorzystaniem 4CF FLEx

V 2021
V 2021

Federacja Polskich Banków Żywności

Przyszłość marnotrawstwa żywności

Dowiedz się więcej ⟶

III 2021
III 2021

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Wdrożenie 4CF FLEx w grupach roboczych UNFCCC

II 2021
II 2021

T-Mobile

Innowacje technologiczne przyszłości w życiu codziennym

XII 2020
XII 2020

EIT Climate-KIC

Futues Literacy accross the Deep

XII 2020
XII 2020

Glaxo Smith Kline

Dzień wartości w GSK

XI 2020
XI 2020

EIT Climate-KIC

Community Lab 2020

VIII 2020
VIII 2020

FM Logistics

Przyszłość Logistyki do 2040 r.

Dowiedz się więcej ⟶

VI 2020
VI 2020

Instytut Badań Edukacyjnych

Prognozy delfickie popytu na kompetencje w zawodach technicznych

III 2020
III 2020

Vodeno

Foresight i innowacje w branży bankowej

II 2020
II 2020

Lider branży ubezpieczeń

Innowacje i foresight w branży ubezpieczeń

I 2020
I 2020

Lider branży ubezpieczeń

Warsztaty foresightowe

XII 2019
XII 2019

Instytut Badań Edukacyjnych

Prognozy popytu na pracę w zawodach technicznych

X 2019
X 2019

C&A Foundation

Foresight zrównoważonego rozwoju branży odzieżowej

Dowiedz się więcej ⟶

X 2019
X 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Kompetencje przyszłości na mazowieckim rynku pracy w perspektywie do 2040 roku.

Dowiedz się więcej ⟶

XI 2019
XI 2019

Veolia Energia Polska

Gra decyzyjna podczas seminarium kadry kierowniczej

VII 2019
VII 2019

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Scenariusze przyszłości Polski 2050

Dowiedz się więcej ⟶

VII 2019
VII 2019

Astra Zeneca

Farmacja dla społeczeństwa – zmiany, które nastąpią w przyszłości

VI 2019
VI 2019

Akademia Marynarki Wojennej

Kursy foresightowe dla oficerów starszych

IX 2019
IX 2019

Qarson

Przyszłość najmu samochodów

IV 2019
IV 2019

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Resilience Frontiers – foresight technologii adaptacji do zmian klimatu (Songdo, Korea Południowa)

III 2019
III 2019

Colliers

Przyszłość budynków biurowych

II 2019
II 2019

Airbus PZL Warszawa Okęcie

Przemysł 4.0 i zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie przemysłowym

XII 2018
XII 2018

Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego

Analiza i foresight branży opakowań

Dowiedz się więcej ⟶

XII 2018
XII 2018

Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego

Analiza i foresight branży przetwórstwa metalowego

Dowiedz się więcej ⟶

X 2018
X 2018

Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego

Analiza i foresight branży fotonicznej

Dowiedz się więcej ⟶

IX 2018
IX 2018

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Groningen, Niderlandy

Grant KIEM nt. Futures Literacy

VII 2018
VII 2018

Jurajska

Strategiczne innowacje produktowe

VII 2018
VII 2018

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) & Fundacja Standardów Raportowania

Analiza informacji niefinansowych publikowanych przez polskie spółki giełdowe

Dowiedz się więcej ⟶

VII 2018
VII 2018

The Millennium Project

Praca/Technologia 2050: Scenariusze i Działania

Dowiedz się więcej ⟶

VI 2018
VI 2018

Veolia Energia Polska

Transformacja 2050

Dowiedz się więcej ⟶

V 2018
V 2018

Sanofi

Przyszłość terapii i apteki

II 2018
II 2018

Tauron Polska Energia

Przyszłośc pracy w warunkach przemysłu 4.0

II 2018
II 2018

Collegium da Vinci

Kurs planowania scenariuszowego

I 2018
I 2018

First Data Polska

Laboratorium Przyszłości 2019 – klient bankowy przyszłości

Dowiedz się więcej ⟶

XII 2017
XII 2017

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Groningen, Niderlandy

Budowa kompetencji foresightowych

X 2017
X 2017

BNP Paribas

Agrotrendbook 2017

IX 2017
IX 2017

Skanska

Foresight zaangażowania społecznego

III 2017
III 2017

Cubic Inch

Przyszłość Druku 3D.

Dowiedz się więcej ⟶

IX 2017
IX 2017

Ministerstwo Rozwoju

Wsparcie Grup Roboczych ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

IX 2017
IX 2017

Asseco

Dzień rozwoju – wewnętrzne wydarzenie foresightowe

II 2017
II 2017

Land Warfare Centre, Niderlandy

Innowacje foresightowe w procesie planowania i programowania rozwoju sił zbrojnych

II 2017
II 2017

First Data Polska

Laboratorium Przyszłości 2018 – przyszłość sektora bankowego

Dowiedz się więcej ⟶

II 2017
II 2017

Ministerstwo Obrony Narodowej

Strategiczny Przegląd Obronny

XII 2016
XII 2016

TEDx Warsaw

Foresight – dlaczego warto?

XI 2016
XI 2016

Zwoleń

Doradztwo strategiczne dla j.s.t.

X 2016
X 2016

European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Becoming Future-Oriented Entrepreneurs in Universities and Companies (beFORE)

Dowiedz się więcej ⟶

IX 2016
IX 2016

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ)

Metody monitorowania przyszłego stanu środowiska

Dowiedz się więcej ⟶

IX 2016
IX 2016

Powiat Lipski

Doradztwo strategiczne dla j.s.t.

VIII 2016
VIII 2016

Fundacja OCP, Maroko

Imagining Africa’s Future

VII 2016
VII 2016

Powiat Pruszkowski

Strategia rozwoju powiatu pruszkowskiego

Dowiedz się więcej ⟶

I 2016
I 2016

First Data Polska

Laboratorium Przyszłości 2017 – przyszłość płatności

Dowiedz się więcej ⟶

I 2016
I 2016

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Groningen, Niderlandy

Kurs mistrzowski w dziedzinie foresightu strategicznego

XI 2015
XI 2015

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

State of the Future Index

Dowiedz się więcej ⟶

IX 2015
IX 2015

Fundacja PZU i Better

Przyszłość Edukacji

VI 2015
VI 2015

Wiodący think-tank obronny

Potencjał odstraszania RP

VI 2015
VI 2015

Poland Today

Przyszłość Nowej Huty

III 2015
III 2015

Havas

Inspiracje przyszłością dla Red Bull

II 2015
II 2015

Miasto Pionki

Wizja rozwoju Pionkowskiego Parku Przemysłowego PRONIT

XII 2014
XII 2014

Instytut Wolności

Polska Innowacyjna. Jak przekroczyć kryzys?

IX 2014
IX 2014

UNESCO, Francja

Projektowanie warsztatów Forum młodzieży UNESCO – 500 uczestników

IX 2014
IX 2014

UNESCO, Francja

Inhabiting Planet Earth – foresight mieszkalnictwa 2100

VIII 2014
VIII 2014

Statensvegvesen, Norwegia

Metode 21 – foresight infrastruktury transportowej

VII 2014
VII 2014

Intellimotion

Analiza rynku produktów tekstronicznych hi-tech w Polsce w zakresie sektorów: odzież wierzchnia, plecaki i torby, odzież motocyklowa

V 2014
V 2014

Intellimotion

Przyszłość tekstroniki w ograniczaniu ryzyk pracy

III 2014
III 2014

Pracodawcy RP

Wyzwania, stojące przed przedsiębiorcami

XI 2013
XI 2013

Lider branży mebli luksusowych

Strategia rozwoju producenta mebli luksusowych

XI 2013
XI 2013

CGEE, Brazylia

Przyszłość relacji między nauką a społeczeństwem

X 2013
X 2013

Ministerstwo Pracy, Kolumbia

Foresight na potrzeby lokalnych obserwatoriów rynku pracy

XII 2012
XII 2012

Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Doradztwo na rzecz polskich przedsiębiorstw rynku hi-tech

VI 2011
VI 2011

Motgum

Analizy i prognozy

V 2010
V 2010

Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych

Analiza przyszłości pojazdów elektrycznych

VI 2009
VI 2009

Hoop S.A.

Analizy ekonometryczne wsparte autorskim narzędziem do symulacji przyszłej sprzedaży

VI 2009
VI 2009

PKPP Lewiatan

Analizy ilościowe na potrzeby Oceny Skutków Regulacji

XII 2008
XII 2008

Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR)

Którędy droga – Raport o tym, jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce

Dowiedz się więcej ⟶

IX 2008
IX 2008

Northeastern Illinois University (NEIU)

Projekt badawczy dot. skali przemytu papierosów finansowany przez WHO

VI 2007
VI 2007

TechnoPort S.A./ UOTT UW

Zespół 4CF otrzymuje pierwszą nagrodę w konkursie organizowanym przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW (UOTT), ufundowaną przez TechnoPort S.A.

III 2006
III 2006

Hoop S.A.

Prognozy sprzedaży oparte na modelowaniu ekonometrycznym

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

 

 

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.