4CF HalnyX

 

Platforma delficka czwartej generacji
Smart Delphi

Podejmujesz strategiczne decyzje na podstawie gruntownie zweryfikowanych rekomendacji. 
Szybko uzyskujesz konsensus w czasie rzeczywistym.
Rozmawiasz i dyskutujesz w ustrukturyzowany sposób.

Najbardziej zaawansowana na świecie platforma do konsultacji eksperckich i badań delfickich.

Feedback w czasie rzeczywistym.

Realizacja nawet w 24 godziny.

Dostosowana do badań otwartych i zamkniętych.

Szybki konsensus, analiza i synteza wiedzy i opinii.

Narzędzia do wizualizacji danych.

3 poziomy komentarzy.

Dodawanie pytań w trakcie badania.

Wsparcie doświadczonych ekspertów.

Zastosowania

Sprawne wypracowanie konsensusu pomiędzy ekspertami lub uczestnikami w złożonych i często kontrowersyjnych kwestiach: inwestycji, innowacji, strategii czy oceny wpływu hipotetycznych zdarzeń na działalność organizacji.

Recenzowanie projektów aktów prawnych lub innych dokumentów normatywnych i ocena skutków regulacji.

Konsultacje z udziałem interesariuszy indywidualnych i instytucjonalnych w planowaniu przestrzennym lub infrastrukturalnym.

Prognozy wpływu technologii na pozycję strategiczną.

Partycypacja społeczna – prowadzenie konsultacji z lokalnymi interesariuszami.

Foresight strategiczny.

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

 

 

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.