Metody Foresightowe

Badania Delfickie

Metoda delficka została opracowana w latach 50. i 60. XX w. w Stanach Zjednoczonych przez projekt RAND na potrzeby oceny sytuacji przez decyzyjne i analityczne ośrodki wojskowe. Jest jednym z podstawowych narzędzi foresightu i nowoczesnego zarządzania strategicznego. Służy do zbieranie opinii ekspertów na tematy związane m.in. z przyszłym rozwojem technologii, rynków i terytoriów oraz do ewaluacji i podejmowania decyzji średnio- i długookresowych.

Pozwala grupom eksperckim wypracowywać w czasie rzeczywistym wspólne stanowiska w analizowanych kwestiach. Wyniki badania są przy tym względnie niezakłócone przez psychologiczne, retoryczne i socjologiczne czynniki, które odgrywają zwykle negatywną rolę w dyskusjach zbiorowych. Umożliwia bezustanną „dyskusję” online i bardziej wnikliwą analizę. Uczestnicy badania mogą odwiedzać badanie wiele razy, za każdym razem otrzymują informacje o aktualnym stanie dyskusji i wartości ocen, mogą dodawać nowe argumenty i zmieniać wcześniejsze opinie. 

Badania delfickie w czasie rzeczywistym zostały sprawdzone na przestrzeni ostatniej dekady w prestiżowych projektach na całym świecie dotyczących m.in. edukacji, rozwoju technologii, planowania przestrzennego, ochrony zasobów przyrodniczych czy planowania rozwoju regionalnego. Była stosowana w tajnych projektach Sił Powietrznych USA do wypracowywania konsensu pomiędzy wysokiej rangi oficerami, naukowcami, ekspertami cywilnymi i decydentami. 

4CF dysponuje obecnie platformą delficką ostatniej, czwartej generacji (tzw. Smart Delphi) – najnowocześniejszym na świecie systemem do prowadzenia badań delfickich. Więcej informacji o platformie delfickiej 4CF HalnyXⓇ. 

Macierz 4CF

Macierz 4CF służy do identyfikacji, weryfikacji i systematyzacji możliwych kierunków rozwoju rozważanych w toku planowania strategicznego i analiz strategicznych. Pozwala zebrać wartościowe insighty. Została wielokrotnie sprawdzona w planowaniu strategii firm, korporacji i wojska, podczas planowania innowacji, przy ocenie możliwych kierunków rozwoju różnych dziedzin, sektorów i rynków w złożonych, wielotygodniowych procesach opracowywania długoterminowych strategii działania.

Umożliwia szybkie usystematyzowanie rozpatrywanych rozwiązań, trendów czy innowacji. Pozwala wyselekcjonować kluczowe rozwiązania, które należy wziąć pod uwagę planując strategię rozwoju przedsiębiorstwa.

W Macierzy 4CF oceniamy pod kątem:

Względnej korzyści (RA – relative advantage) – definiowanej jako stopień, w jakim wybrane rozwiązanie ma szansę poprawić dotychczasowy sposób realizacji danej potrzeby, zarówno w stosunku do obecnie najpopularniejszych rozwiązań, jak i do hipotetycznych przyszłych. W analizie scenariuszowej zamiast relative advantage stosowana jest często ARA – Average Relative Advantage, czyli względna korzyść uśredniona dla scenariuszy przyszłości.

ETM (Earliest Time to Mainstream) – minimalny czas potrzebny do upowszechnienia rozwiązania, z uwzględnieniem opóźnień wynikających z barier technologicznych, finansowych, prawnych, społecznych, etc. Za moment upowszechnienia uznaje się moment, w którym rozwiązanie jest dostępne (zarówno jeśli chodzi o dystrybucję, jak i np. finansowo) dla większości grupy docelowej. 

Mapa Trendów

Mapa Trendów systematyzuje obecne trendy i stanowi punkt wyjścia do analizy strategicznej ukierunkowanej na odkrywanie przyszłych trendów, szans i zagrożeń. Jest to bardzo istotny element prac nad strategią i kierunkami rozwoju przedsiębiorstw czy organizacji. Obejmuje  krytyczną analizę zidentyfikowanych trendów, porównanie z wczesnymi sygnałami zmian i kwestionowanie ukrytych założeń.

Soczewka Trendów

Soczewka Trendów zwiększa zdolność decydentów do identyfikacji nowych źródeł przewagi strategicznej. Soczewkę trendów można udostępnić członkom zarządu i menedżerom w firmowym intranecie w postaci interaktywnej infografiki, aby mogli ją na bieżąco aktualizować w ramach systemu zarządzania wiedzą i scoutingu opartego na metodzie delfickiej. 

Wykrywanie Słabych Sygnałów

Patrzenie w przyszłość w dużej mierze powinno opierać się na wykrywaniu wszelkich wczesnych sygnałów zmian – tak zwanych „słabych sygnałów”. Słabe sygnały to oparte na dowodach wczesne, nieprecyzyjne i przez to trudno dostrzegalne oznaki nieuchronnie zbliżających się istotnych wydarzeń i ich konsekwencji, np. „Kieszonkowy odbiornik” z powieści Stanisława Lema “Obłok Magellana” z 1955 jako prekursor dzisiejszych smartfonów i tabletów czy SAGE z 1958 roku – pierwsza na świecie sieć komputerowa – zwiastun dzisiejszego Internetu.

Scenariusze Przyszłości

Tworzenie scenariuszy i antycypacja przyszłości umożliwiają firmom identyfikować przyszłe trendy i ich nieciągłości, co jest kluczowe dla utrzymywania przewagi strategicznej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu oraz lepszego odnalezienia się w sytuacjach kryzysowych. Oferowane przez 4CF rozwiązania wykorzystują sprawdzoną w szerokim spektrum zastosowań analizę scenariuszową i inne metody foresightu strategicznego. 

Scenariusze Oparte na Inteligencji Zbiorowej

W dziedzinie podejmowania decyzji, przewidywania lub rozwiązywania problemów o różnej złożoności, duże grupy ludzi – przy zachowaniu określonych warunków – są efektywniejsze od nawet najinteligentniejszych i najbardziej doświadczonych ekspertów. Zjawisko mądrości tłumu jest przydatne przy rozwiązywaniu nawet bardzo skomplikowanych problemów, co zostało wielokrotnie udowodnione w praktyce.

Metoda Rip van Winkle

Technika opracowana przez RAND w ramach metodologii “Assumptions Based Planning”. Służy do identyfikacji założeń dotyczących przyszłości. W rezultacie otrzymuje się wiele założeń / niepewności dotyczących przyszłości, które stanowią bazę do formułowania hipotez. 

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

 

 

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.