Metody Warsztatowe

Sesje Strategiczne i Warsztaty

Nasze usługi obejmują projektowanie i facylitację spotkań online, hybrydowych i na miejscu, moderację dużych grup, facylitację warsztatów i procesów.

Organizowane przez nas sesje i warsztaty pozwalają w stosunkowo krótkim czasie wygenerować, zweryfikować i odpowiednio dostosować m.in. scenariusze działania, rozwiązania i produkty dla klientów, technologie, założenia strategii. W zależności od problemu może być stosowana naprzemiennie z innymi metodami. 

W najprostszym ujęciu obejmuje dwa etapy. W pierwszej kolejności zespół ekspertów przygotowuje pierwszy zestaw rozwiązań (np. scenariusze, przykłady produktów, wybór technologii). W drugim etapie prowadzone są sesje z interesariuszami, których celem jest wygenerowanie alternatyw do przyjętych rozwiązań, uzupełnienie listy dostępnych opcji oraz ich weryfikacja i ocena. Na etapie sesji wykorzystywane metodyki dostosowuje się do omawianej problematyki.

Ostateczne produkty (deliverables) sesji strategicznych w dużym stopniu zależą od specyfiki danego projektu. Jednakże wszystkie łączy jedna cecha – dzięki nim kierownictwo organizacji widzi krok po kroku jak należy działać, aby móc aktywnie wpływać na rozwój wydarzeń.

Futures Literacy Laboratory

Budowa kultury foresightu w przedsiębiorstwach, organizacjach rządowych i pozarządowych.

Opracowane z udziałem ekspertów 4CF w projekcie badawczym UNESCO oraz Fundacji Rockefellera narzędzie do jednoczesnego generowania nowych insightów strategicznych oraz podnoszenia kompetencji w zakresie przyszłości zaproszonej do udziału w laboratorium grupy ekspertów.

Metoda Futures Literacy Laboratory stosowana była w kilkudziesięciu projektach na całym świecie. Korzystały z niej organizacje takie jak Komisja Europejska, Instytut Studiów Strategicznych w Tunisie, Innovation Norway, FIBA, UNDP oraz czołowe światowe think-tanki, by partycypacyjnie wypracowywać odpowiedzi na strategiczne pytania.

4CF jest pierwszą w Polsce firmą, która wdraża tę metodę, wzbogacając ją o autorskie innowacje, by połączyć FLL z potrzebami analitycznymi naszych klientów.

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

 

 

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.