email  info@4cf.pl

telefon  (+48) 22 24 72 772

adres  Górskiego 9, IVp, 00-033 Warszawa

 

4CF Sp. z o.o.

 

Adres rejestrowy:

Wojciecha Górskiego 9
00-033 Warszawa

NIP: 5252542950

KRS: 0000440962

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy

kapitał zakładowy:  50 000 PLN

REGON:  146403265