Metody Strategiczne

Audyt Strategiczny

Wykorzystywany do badania strategii, biznes planów i planów operacyjnych, procedur i kompetencji pracowników w kontekście przyszłego rozwoju przedsiębiorstw i instytucji.

Dokumenty oraz procedury ich tworzenia są badane pod kątem podstawowych wymogów opracowywania strategii oraz wytycznych foresightu strategicznego. Podlegają też weryfikacji w kontekście realizacji długoterminowych celów strategicznych, elastyczności działania organizacji, zdolności do aktywnego monitorowania otoczenia w poszukiwaniu nowych szans i zagrożeń, a także świadomego kształtowania przyszłości w kontekście scenariuszy i perspektyw rozwoju danej branży.  

Audyt strategiczny obejmuje także pracowników organizacji, którzy są kluczowym ogniwem realizacji wszelkich planów.

Wywiad Konkurencyjny

Wykorzystywany do monitorowania otoczenia rynkowego, aby zidentyfikować szanse i zagrożenia i w konsekwencji podejmować trafne decyzje strategiczne.

Strategiczny wywiad konkurencyjny uzupełnia inne metody, w tym statystyczne, o cenne informacje o faktycznych poczynaniach konkurentów. Informacje te mogą być pozyskiwane jednorazowo, na potrzeby konkretnego projektu, jednak zdecydowanie wskazane jest ich gromadzenie i przetwarzanie w trybie ciągłym, w celu utrzymania zdolności organizacji do wczesnej identyfikacji szans i zagrożeń. W przeciwieństwie do szpiegostwa przemysłowego, wywiad strategiczny bazuje wyłącznie na informacjach dostępnych legalnie. Stosowany jako stały element monitorowania otoczenia organizacji zwiększa jej konkurencyjność, odporność na zmiany otoczenia i zdolność elastycznego dostosowywania strategii do dynamicznych zmian otoczenia.

Gry Decyzyjne

Gry decyzyjne zapewniają organizacjom, niezależnie od rozmiaru i sektora, w którym działają, możliwość poddania testom ich własnych hipotez odnośnie przyszłości, w sposób bezpieczny i ekonomiczny. Podobnie jak symulacje, wykorzystują modele istotnych dla organizacji systemów, by sprawdzać i modyfikować założenia graczy dotyczące przyszłości. Gry decyzyjne pozwalają zarówno na generowanie nowej wiedzy, jak i na podnoszenie kompetencji indywidualnych uczestników.

Gry decyzyjne są jedną ze specjalności naszej firmy. Dzięki połączeniu sprawdzonych, wywodzących się z amerykańskich ośrodków foresightowych metod z narzędziami informatycznymi oraz korzystając ze wsparcia kompetentnych zespołów facylitatorskich, 4CF zapewnia najwyższy poziom realizacji gier decyzyjnych (wargames) dla firm i instytucji publicznych.

Nasi klienci szczególnie cenią sobie gry decyzyjne dotyczące bezpieczeństwa militarnego, energetycznego i politycznego, jak również opracowane przez nasze eksperckie zespoły scenariusze z innych obszarów, przeznaczonych dla menedżerów wysokiego szczebla i specjalistów. Rezultaty gry decyzyjnej dają nową wiedzę o złożoności otoczenia strategicznego oraz okazję do przetestowania wyobraźni i dyscypliny intelektualnej pracowników i zewnętrznych ekspertów.

Nasz zespół facylitatorski obejmuje osoby o kilkunastoletnim doświadczeniu w projektowaniu, moderacji, sędziowaniu i prowadzeniu sesji symulacyjnych oraz role-playing, kompetentne do projektowania i realizacji gier decyzyjnych, które są wyzwaniem dla nawet najbardziej doświadczonych analityków i kierowników.

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

 

 

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.