The Millennium Project

Największy think-tank foresightowy świata, reprezentowany w Polsce przez 4CF. The Millennium Project zapewnia dostęp do sieci ponad 4 tysięcy ekspertów z całego świata i z każdej dziedziny specjalizacji, najnowszych metodologii i narzędzi, aby realizować najlepsze badania foresightowe dla rządów państw (Kuwejt, USA, Azerbejdżan, Egipt, Argentyna), światowych korporacji (Motorola, Monsanto, Ford Corporation, Royal Dutch Shell) oraz Banku Światowego i instytucji ONZ.
The Millennium Project prowadzi badania na zamówienie oraz oferuje dostęp do zbiorowej inteligencji foresightowej przez Global Futures Collective Intelligence System.
Siedzibą centrali The Millennium Project jest Waszyngton.
 

Aktualności:

 
mapa_milenium

The Millennium Project w liczbach:

Rok Założenia

Oddziałów na Świecie

Ekspertów

Wyzwań dla Świata

Raport “State of the Future” (“Stan Przyszłości”) jest coroczną publikacją przedstawiającą rezultaty badań The Millennium Project. Opisuje poszczególne zagadnienia i prezentuje długoterminowe scenariusze, globalne wyzwania, a także obecne i przyszłe trendy. Dostępny jest już raport State of the Future 2015-2016. Zachęcamy do zapoznania się z abstraktem. Zamówienia można składać kontaktując się z nami. Warto także przeczytać artykuł na temat raportu w gazecie The Independent.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizacji The Millennium Project.
W ramach działań Środkowoeuropejskiego Węzła The Millenium Project publikujemy polskie streszczenie raportu State of the Future 2015-2016. Powstało ono we współpracy między 4CF i Polskim Towarzystwem Studiów nad Przyszłością.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem menedżerskim raportu, które można pobrać ‚tutaj
Redaktorzy Technological Forecasting and Social Change, międzynarodowego czasopisma naukowego, najzwięźlej spointowali ukazanie się nowego wydania State of the Future: „Każdy, i mówię serio – KAŻDY – powinien przeczytać ten niesamowity tekst – kropka!”
State of the Future

Węzeł Środkowoeuropejski The Millennium Project

Firma 4CF jest zaangażowana w działania The Millennium Project od 2009 roku. Przewodniczy polskiemu oddziałowi (Polish Node) środkowoeuropejskiego węzła organizacji (Central European Node).
Centralną instytucją Węzła Środkowoeuropejskiego jest Centrum Strategii Społecznych i Ekonomicznych na Uniwersytecie Karola w Pradze.

The Millennium Project
The Millennium Project Central European Node
W skład Węzła wchodzą obecnie trzy kraje:

  • Czechy: Przewodniczący Pavel Novacek, Dyrektor Centrum Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwerystet Palackiego, Ołomuniec, Czechy.
  • Polska: Przewodniczący Norbert Kołos, Piotr Jutkiewicz, Łukasz Macander, Kacper Nosarzewski – 4CF, Warszawa
  • Słowacja: Przewodniczący Ivan Klinec, sekretarz i członek rady Słowackiego Towarzystwa Futurologicznego, Instytut Prognoz i Analiz, Słowacka Akademia Nauk, Bratysława

 

Organizacje Zrzeszone w polskim oddziale TMP:

 

Publikacje i działania węzła

 

Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością

Zachęcamy również do odwiedzenia oficjalnej strony Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością – www.ptsp.pl

PTSP jest stowarzyszeniem powołanym do życia w 2011 roku przy wsparciu polskiego oddziału The Millennium Project – 4CF, skupiającym ludzi nauki, profesjonalistów z różnych gałęzi gospodarki oraz entuzjastów, którzy podzielają przekonanie o wadze odpowiedzialnego prognozowania przyszłości zarówno w skali mikro (pojedynczy ludzie, firmy, małe społeczności), jak i makro (społeczeństwa, państwa, świat).

Podstawowym celem Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością i jego misją jest promocja i organizacja inicjatyw związanych z kształtowaniem przyszłości i odpowiedzialnym planowaniem w różnych dziedzinach, rozwojem technologii i gospodarowaniem zasobami Zajmuje się też rozpowszechnianiem informacji na temat tych inicjatyw, a także zwiększa znajomość najnowszych osiągnięć nauki, a przez powyższe podnosi poziom wiedzy.

PTSP promuje kontakty i wymianę informacji między uczestnikami rynku nauki i innowacji, jak również dba o przestrzeganie odpowiednich norm pragmatycznych i etycznych, które zapewniają jakość badań nad przyszłością.

Więcej informacji na stronie PTSP i Polskiego Oddziału The Millennium Project – www.ptsp.pl