Lekcje z pandemii: szanse na radykalną i trwałą zmianę w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Lekcje z pandemii: szanse na radykalną i trwałą zmianę w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Powszechnie uznaje się, że pandemia COVID-19 miała negatywny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy w skali globalnej. Jednak inną ważną jej konsekwencją jest daleko idące zakłócenie procesów planowania i podejmowania decyzji na niższych – lokalnych i regionalnych – poziomach. 

W sytuacji gdy tak wiele podmiotów i organizacji doświadcza nasilonych obaw co do przyszłości, istnieje pilna potrzeba, aby pomóc decydentom – osobom odpowiedzialnym za opracowywanie i wdrażanie strategii – zrozumieć:

  • jakie kluczowe trendy, które można było zaobserwować w latach pandemii, mają szansę utrzymać się w okresie odbudowy;
  • jakie zjawiska lub działania na niższym szczeblu mogą wpłynąć na trajektorię trendów w taki sposób, aby umożliwić ożywienie gospodarcze.  

Celem tego tekstu jest zmotywowanie państw V4 do podjęcia wspólnych działań w odpowiedzi na pojawiające się przed nimi – również wspólne – wyzwania. Pozwoliłoby to im dostosowywać się do nowych, popandemicznych, okoliczności w ich dążeniu do zrównoważonego rozwoju. 

Dokument jest podzielony na trzy części. Pierwsza z nich podsumowuje główne wyniki badań i wskazuje pozytywne i negatywne trendy, które najprawdopodobniej będą kształtować przyszłość Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Druga część zawiera rekomendacje, które mają pomóc decydentom w zaprojektowaniu działań umożliwiających oddziaływanie na przewidywane zmiany i ich konsekwencje. W trzeciej przedstawiono metodologię procesu badawczego. 

Zapoznaj się z  V4 2030 Dokument Programowy.

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

 

 

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.