4CF - Surf the Future
Wydarzenia

Zakończenie projektu dla Królewskiej Armii Holenderskiej

Po półrocznej współpracy z komórką zajmującą się opracowaniem doktryn i analizą trendów, nasz zespół z sukcesem zakończył projekt wdrożeniowo-szkoleniowy, bazujący na unikalnych metodach i doświadczeniach naszej firmy w dziedzinie długoterminowych analiz dot. obronności. W projekt poza przedstawicielami Królewskiej Armii Holenderskiej (Koninklijke Landmacht) włączyli się również przedstawiciele Królewskiej Holenderskiej Marynarki Wojennej, Królewskiej Żandarmerii i instytucji współpracujących z holenderskim Ministerstwem Obrony.
4CF doradzało jednostce Land Warfare Centre w opracowaniu innowacyjnej metodyki planowania obronnego, wypełniającej lukę pomiędzy długoterminowymi prognozami oraz scenariuszami rozwoju walki w środowisku lądowymi a nastawionym na realizację konkretnych celów programowaniem rozwoju zdolności sił zbrojnych.