4CF - Surf the Future
Wydarzenia

Projekt doradczy dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zakończony sukcesem

Na przestrzeni ostatnich miesięcy z powodzeniem przeprowadziliśmy kolejny projekt doradczy z zakresu foresightu strategicznego i prognozowania dla centralnej instytucji państwowej. Nasz klient, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska publikuje czteroletnie raporty o stanie środowiska, które informują zarówno o obecnej sytuacji, jak i o prognozach rozwoju kluczowych obszarów ochrony środowiska naturalnego w Polsce. Zadaniem 4CF było nie tylko udoskonalenie metodologii i przeszkolenie pracowników GIOŚ w zakresie stosowania narzędzi foresightu strategicznego, w tym standardów Europejskiej Agencji Środowiska, lecz także rozszerzenie zakresu raportów o stanie środowiska o informacje prognostyczne dotyczące zmian stanu środowiska z uwzględnieniem zmian systemowych o charakterze społecznym, gospodarczym, politycznym i technologicznym.
4CF jest zaufanym partnerem instytucji rządowych i samorządowych, którym pomaga w eksploracji możliwych przyszłości oraz przygotowywaniu się na wyzwania jutra z perspektywy opracowywania i wdrażania lepszych polityk publicznych. Więcej na temat przebiegu i rezultatów projektu można znaleźć na stronie GIOŚ.