Pakt dla przyszłości

Pakt dla przyszłości

W ramach przygotowań do pierwszego projektu Paktu dla Przyszłości, współorganizatorzy UN Summit of the Future (Szczytu Przyszłości ONZ): Wielostronne rozwiązania na rzecz lepszego jutra – Niemcy i Namibia – zaprosili interesariuszy do zgłaszania pisemnych uwag, w tym sieci i organizacje obywatelskie, organizacje pozarządowe, sektor prywatny i środowiska akademickie. Zainteresowane strony zachęcano do zastanowienia się nad zakresem Paktu dla Przyszłości nakreślonym w decyzji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 77/568 oraz do przedstawienia zwięzłych, konkretnych i zorientowanych na działania zaleceń opartych na elementach Paktu dla Przyszłości.

 

Uwagi były zgłaszane do 31 grudnia 2023 r. Odegrają one kluczową rolę w kształtowaniu tego wstępnego projektu. Światowa Federacja Studiów nad Przyszłością (World Futures Studies Federation) przedstawiła godny uwagi wkład, odzwierciedlający zaangażowanie w rozwój globalnych studiów nad przyszłością i kształtowanie zrównoważonej i sprawiedliwej przyszłości.

Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem!

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

 

 

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.