4CF - Surf the Future
Wydarzenia

Konferencja foresightowa Komisji Europejskiej

Przedstawiciel 4CF prezentował wyniki aktualnych prac metodologicznych 4CF i UNESCO na międzynarodowej konferencji foresightowej, organizowanej co roku przez Komisję Europejską (DG JRC). Artykuł „Futures Literacy Knowlabs in Future-Oriented Technology Analysis” przedstawiał stan badań nad innowacjami w zakresie sesji foresightowych.
Konferencja FTA jest najważniejszym europejskim wydarzeniem środowiska Futures Studies i wielkim spotkaniem światowej wspólnoty ekspertów. Informacje o przebiegu konferencji oraz materiały wideo dostępne są na stronie: https://ec.europa.eu/jrc/en/event/site/fta2014/