Ograniczenie zakłóceń w łańcuchach dostaw i zwiększenie adopcji zaawansowanych technologii w trzech ekosystemach przemysłowych (IDEALIST)

Cel projektu

Celem projektu IDEALIST jest wspieranie MŚP w ekosystemach przemysłowych: przemyśle energochłonnym, lotniczym i obronnym, mobilności, transporcie i motoryzacji; w ich zdolności do rozumienia i dostosowywania się do nowych warunków powodowanych szybkimi i nieoczekiwanymi zmianami na świecie, takimi jak kryzys COVID-19 lub wojna prowadzona przez Rosję na Ukrainie. Sektory te mają kluczowe znaczenie dla gospodarki europejskiej i pomimo swojej odrębnej specyfiki mają też wspólne wyzwania, którym ten projekt ma pomóc sprostać: przejście na bardziej zrównoważone praktyki, utrzymanie konkurencyjności w kontekście rzadkich surowców i droższej energii, zmiana nawyków konsumpcyjnych. Zdobycie większej odpowrności na przyszłe zmiany oznacza dla MŚP możliwość aktywnej roli na rynku, a nie tylko uczestniczenia w nim w  charakterze widza lub naśladowcy.

Zakres prac

Projekt będzie opierał się na trzech filarach: 

  • foresight strategiczny – stworzenie odpowiednich narzędzi i zachowań, aby przewidywać i lepiej przygotowywać się do zmian w uporządkowany i systematyczny sposób;
  • wykorzystanie technologii – aby przezwyciężyć przeszkody związane z wdrażaniem zaawansowanych narzędzi i stworzyć podstawy sojuszy między zaawansowanymi technologicznie i tradycyjnymi MŚP;
  • łańcuchy dostaw – zidentyfikowanie krytycznych zależności i słabości, aby ograniczyć wpływ zakłóceń w łańcuchach wartości. 

Prace te doprowadzą do realizacji projektów pilotażowych promujących spotkania między ekosystemami, ułatwione dzięki zastosowaniu metody Hack&Match. Mobilizacja platformy AGORA prowadzonej przez EIT Manufacturing będzie wspierać cel aranżowania współpracy i budowania społeczności.

Rola 4CF

Jako partner, 4CF będzie prowadzić zadania związane z rozwojem i wzmacnianiem strategicznego foresightu w MŚP produkcyjnych. Ma to wzmocnić ich zdolność do lepszego identyfikowania długoterminowych zmian i trendów, przewidywania ich wpływu na przyszłość i budowania narzędzi do radzenia sobie z nimi. 4CF wzmocni zdolność organizacji klastrów do wspierania MŚP w ich potrzebach w zakresie strategicznego foresightu, w tym:

  • mapowania czynników i sił zmian w trzech ekosystemach;
  • szkolenia trenerów (partnerów przemysłowych) w zakresie foresightu;
  • dostarczania tradycyjnym MŚP z trzech różnych ekosystemów przemysłowych usługi wsparcia foresightowego, aby mogły lepiej przygotować się na zmiany, możliwości i wyzwania;
  • zwiększenia futures literacy i gotowości na przyszłość wśród produkcyjnych MŚP.

Inne informacje

CAŁKOWITY BUDŻET PROJEKTU: € 2 093 511,77

4CF WKŁAD UE NETTO: € 124 687,50

CZAS TRWANIA | 36 miesięcy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ TUTAJ

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

 

 

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.