Foresight dla chemii „Chem4EU” Komisji Europejskiej

Foresight dla chemii „Chem4EU” Komisji Europejskiej

Komisja Europejska opublikowała raport Foresight dla chemii „Chem4EU”. Cieszy nas, że mogliśmy  uczestniczyć w realizacji tego kompleksowego i prestiżowego projektu foresightowego. Opublikowany raport przedstawia strategiczne dla gospodarki Unii Europejskiej łańcuchy wartości chemikaliów i innowacji oraz działania konieczne, aby zwiększyć odporność branży na zmiany i dostosować ją do przyszłych wyzwań.

 

Wraz z naszymi partnerami wdrożyliśmy oparte na warsztatach partycypacyjnych podejście foresightowe, uwzględniające wiedzę i opinie wszystkich interesariuszy i umożliwiające przełożenie zebranych insightów na rekomendacje działań i polityk.

 

Dziękujemy naszym partnerom: Sabinie Hafner-Zimmermann i Edinie Löhr ze Steinbeis 2i, jak również Ronowi Oren i Finnowi Speijer z TNO, a zwłaszcza Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP za współpracę i możliwość realizacji tego kompleksowego zadania.

 

Z podsumowania raportu: 

 

“Przemysł chemiczny ma znaczący udział w gospodarce UE. Jednocześnie odgrywa kluczową rolę w zielonej i cyfrowej transformacji i jest jednocześnie narażony na jej skutki. Stałe dostawy (zielonych) chemikaliów są niezbędne w generacji energii odnawialnej, do izolacji europejskich budynków i tworzenia dóbr konsumpcyjnych nadających się do ponownego wykorzystania i recyklingu. Z drugiej strony synteza chemiczna jest procesem energochłonnym, nieodłącznie zależnym od surowców pochodzących obecnie niemal wyłącznie z paliw kopalnych. Ponadto chemia jest przemysłem globalnym o międzynarodowych łańcuchach wartości, w których UE uczestniczy i zarazem konkuruje z innymi krajami o materiały, wiedzę i umiejętności.

 

Przekształcenie europejskiego przemysłu chemicznego w zrównoważony motor zielonej i cyfrowej transformacji będzie wymagało inwestycji w infrastrukturę, aktywa i umiejętności. Należy skoncentrować się na substancjach chemicznych, które mają kluczowe znaczenie dla “Twin Transition” i “odporności” Europy. Długi okres realizacji projektów infrastrukturalnych i rozwoju odpowiednich umiejętności wymaga, aby inwestycje te rozpoczęły się już dziś, aby możliwe było osiągnięcie celów wyznaczonych na rok 2050.”

 

Pobierz raport ze strony internetowej Komisji Europejskiej.

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

 

 

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.