4CF - Surf the Future
Wydarzenia

ESK Wrocław – warsztat foresightowy 4CF wspólnie z blogiem "Człowiek i Technologie"

Uczestnicy tegorocznego wydania “Cyber Academy” w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 przy pomocy znanego blogera i współpracownika 4CF Łukasza Mirochy oraz Norberta Kołosa, prezesa naszej firmy próbowali zidentyfikować nadchodzące trendy komunikacyjne podczas zajęć “Foresight komunikacji”. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z innowacyjnymi sposobami myślenia o komunikowaniu procesów kulturotwórczych z wykorzystaniem nowych metod pracy grupowej inspirowanych foresightem strategicznym.
Cyber Akademia to realizowany w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 międzynarodowy projekt rozwijający kompetencje medialne i komunikacyjne, dedykowany polskim i zagranicznym kadrom kultury. Głównym celem cyklu spotkań jest przygotowanie uczestników z całej Europy – blogerów, radiowców, PR-owców, marketingowców, menedżerów kultury, krytyków sztuki, dziennikarzy i redaktorów – do świadomego korzystania z zasobów nowych mediów, używania najbardziej aktualnych narzędzi oraz tworzenia procesów ułatwiających komunikację i przepływ informacji.