4CF Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4CF Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, 2.3.6 Granty na Eurogranty dla projektu „Poprawa zdolności Unii Europejskiej do realizacji foresightu technologicznego w obszarze bezpieczeństwa cywilnego”. Projekt będzie zrealizowany do 31 lipca 2023 roku. Wysokość dofinansowania ze środków unijnych wynosi 23 250,00 zł. 

Przedmiotem projektu Horizon Europe Framework Programme (HORIZON) „Support to Security Research and Innovation 2022 Increased foresight capacity for security” jest opracowanie modelu, bazy wiedzy i praktycznej oferty wsparcia w zakresie foresightu technologicznego dla decydentów oraz organizacji realizujących zadania w obszarze bezpieczeństwa w UE. Do realizacji powyższego konieczne jest przeprowadzenie analizy stanu wiedzy w zakresie podjętego tematu i rozpoznanie potrzeb kluczowych interesariuszy. Tych aspektów dotyczy dofinansowanie z Eurograntu.

Realizacja Eurograntu przyczyni się do rozwoju kompetencji firmy w zakresie projektowania innowacyjnych metodologii i narzędzi foresightowych odpowiadających na potrzeby organizacji sektora publicznego w zakresie tematyki bezpieczeństwa UE. Innowacyjne podejścia metodyczne oraz praktyczne narzędzia, które zostaną wypracowane w ramach realizacji Eurograntu będą wykorzystywane przez 4CF w przyszłości umożliwiając firmie bardziej efektywną realizację usług w tej tematyce. Realizacja Eurograntu wpłynie na podniesienie innowacyjności firmy oraz umocnienie jej pozycji konkurencyjnej w przedmiotowym obszarze działalności.

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

 

 

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.