2022 EIT Climate-KIC Climate Community Lab

2022 EIT Climate-KIC Climate Community Lab

Laureaci grantu 2022 EIT Climate-KIC Climate Community Lab zakończyli wdrażanie swoich inicjatyw mających na celu zaangażowanie lokalnej społeczności w sprawiedliwą transformację regionów węglowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

W rumuńskim Valea Jiului zwycięzcy starali się być kreatywni we wspólnym przezwyciężaniu wpływu przeszłej polityki gospodarczej, niedocenianego potencjału i dużych kontrastów, poprzez inicjatywy kierowane przez społeczność do społeczności. Wykorzystując transformacyjną moc sztuki, lokalna społeczność odzyskała zapomniane otwarte przestrzenie (dawne miejsca wydobycia węgla), które są rehabilitowane i będą promowane jako centra, w których rozwija się kreatywność i innowacje.

 

Aby zbudować lokalną społeczność zaangażowaną w trwałą zmianę społeczną w polskim regionie Bełchatowa, zwycięski zespół zaangażował się w konsultacje i dyskusje z lokalną społecznością, organizacjami pozarządowymi i politykami, aby wspólnie zdecydować o przyszłości Bełchatowa (województwo łódzkie). Zespół uczestniczył także w krajowych i regionalnych wydarzeniach poświęconych przyszłości wytwarzania energii w Bełchatowie po wydobyciu węgla brunatnego. Ponadto zespół rozszerzył współpracę z organizacjami regionalnymi i krajowymi, takimi jak Urząd Marszałkowski w Łodzi i Forum Energii.

 

Społeczność Pohornickiej Krajiny w Czechach zidentyfikowała brak edukacji ekologicznej w zakresie transformacji regionalnej oraz brak połączenia między karierą a praktyką jako główne wyzwanie, któremu należy stawić czoła poprzez własne inicjatywy. W związku z tym zorganizowano kilka wydarzeń edukacyjnych dla uczniów szkół średnich w regionie na temat zrównoważonego rozwoju i zrównoważonych tekstyliów, a także możliwości zawodowych dla młodych ludzi. Opracowano również materiały edukacyjne dla nauczycieli i uczniów. Zwycięzcy zrealizowali również dużą kampanię pod nazwą “Bądź Stevem Jobsem przemysłu tekstylnego” skierowaną do lokalnych uniwersytetów, promującą możliwości kariery w nowoczesnych regionalnych firmach.

 

Dziękujemy EIT Climate-KIC i wszystkim naszym partnerom: Impact Hub Bucharest, Impact Hub Czechia i Uniwersytetowi Warszawskiemu za współpracę.

Bądź na bieżąco! Zapisz się do newslettera:

 

 

Zapisując się do naszego newslettera jednocześnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie danych. Administratorem Twoich danych osobowych jest 4CF Sp. z o.o., z siedzibą przy Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności drogą e-mailową. Twoje dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody – odpowiedni link będzie zawarty w każdym wysłanym przez nas newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przesyłania informacji dotyczących 4CF Sp. z o.o. i jej działalności. Przekazane przez Ciebie dane osobowe możemy przekazywać naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.