Urząd Miejski Wrocławia

Zadanie

Wrocław, stosując nowoczesne i efektywne narzędzia, aby jak najlepiej przygotować siebie i swoich mieszkańców do nadchodzących wyzwań, oraz przygotowując się do opracowania strategii miasta do 2050 roku, zaprosił 4CF do przeprowadzenia badań foresightowych i opracowania scenariuszy przyszłości miasta.

Rozwiązanie

Badanie zostało podzielone na etapy, w których zidentyfikowano źródła danych o trendach i zmianach zachodzących w bliższym i dalszym otoczeniu Wrocławia. Wyłoniono także niepewności dotyczące 2050 roku, sklasyfikowano je i wskazano, które z nich będą mieć kluczowe znaczenie dla Wrocławia. Wszystko to odbyło się w oparciu o konsultacje z ekspertami reprezentującymi różne dziedziny życia gospodarczego i społecznego, pochodzącymi nie tylko z Wrocławia.

Efekt

Efektem prac jest raport zawierający cztery różne wielodziedzinowe scenariusze rozwoju miasta w perspektywie 2050 roku wraz z fabularyzacjami, czyli krótkimi formami literackimi, które pozwalają skutecznie przenieść się do świata każdego z czterech scenariuszy. 

Scenariusze 2050 Dowiedz się więcej ⟶

Scenariusze rozwoju wojny rosyjsko-ukraińskiej Dowiedz się więcej ⟶