Think tank zajmujący się bezpieczeństwem narodowym

Zadanie

Renomowany think-tank zajmujący się bezpieczeństwem narodowym, na potrzeby wypracowania rekomendacji rozwoju zdolności rażenia i związanego z nimi odstraszania strategicznego, zdefiniował potrzebę wypracowania realistycznego scenariusza prawdopodobnego kryzysu bezpieczeństwa zewnętrznego do przetestowania potencjału eskalacji i deeskalacji dla zadanej struktury efektorów (m.in. pociski manewrujące odpalane z głębi morskiej, artyleria rakietowa, wojska specjalne).

Rozwiązanie

4CF zrealizowało projekt kompleksowo, począwszy od projektu badania przez autorski proces generowania scenariusza, aż po facylitację i moderację gry oraz raportowanie. Przeprowadziliśmy grę decyzyjną, opartą na mechanice twórczo rozwijającej amerykańską metodę “The Day After” stosowaną m.in. przez RAND. Gra z udziałem czołowych polskich ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych została zrealizowana na kanwie hipotetycznego kryzysu bezpieczeństwa w państwach bałtyckich. Gra, realizowana z udziałem blisko czterdziestu ekspertów, była pionierskim przedsięwzięciem w skali kraju z uwagi na równoległe prowadzenie warsztatów analitycznych oraz symulacji polityczno-wojskowej.

Efekt

Klient, jako pierwszy think-tank w Polsce, przedstawił dzięki nam szerokiemu gronu ekspertów zobiektywizowany, bogaty w treści oraz oryginalny scenariusz hipotetycznego kryzysu bezpieczeństwa w państwach bałtyckich, który był następnie tłem do sformułowania rekomendacji odnośnie polityk publicznych w zakresie obronności.