Veolia

Zadanie

Aby nakreślić szlak w kierunku pożądanych wizji roku 2050, oraz określenia strategii dojścia tam, Veolia i rynek potrzebowali współpracy i wkładu wszystkich interesariuszy. Otwarta debata i wspólne poszukiwanie rozwiązań z udziałem firm energetycznych, sektora publicznego i finansowego, przemysłu oraz społeczeństwa postrzegana była jako właściwa droga wypracowania planów i strategii.

Rozwiązanie

Veolia Energia Polska, chcąc lepiej przygotować się do wyzwań przyszłości zleciła specjalistom w dziedzinie foresightu strategicznego z firmy 4CF przeprowadzenie analizy przyszłości miejskich rynków energii w Polsce w perspektywie roku 2050. 

Projekt Energia 2050 zrealizowany został przy udziale obszernego grona ekspertów branżowych. W trakcie realizacji badania wykorzystano szerokie instrumentarium metod analitycznych. 

Poza badaniami i opracowaniem scenariuszami odbył się warsztat z zaangażowaniem szerokiego grona zewnętrznych ekspertów rynku energetycznego.

Powstał również portal informacyjny transformacja2050.pl, na którym zamieszczane są interesujące materiały dotyczące przyszłości transformacji energetycznej.

Efekt

Efektem projektu są trzy scenariusze przyszłości rynku energii w Polsce, z których każdy kreśli odrębną wizję w zakresie elementów makrootoczenia, miksu energetycznego oraz organizacji rynku w kraju. Scenariusz Res-Topii opisuje świat zaawansowanych technologii, w którym miks energetyczny zostaje zdominowany przez odnawialne źródła energii, a rynek energii jest zdecentralizowany i silnie konkurencyjny. W scenariuszu Nuclear Hot przez Polskę podejmowane są spóźnione działania związane z mitygacją i adaptacją do zmian klimatu. Następuje gwałtowny rozwój układów chłodzenia w polskich miastach i metropoliach, a także rozwija się energetyka jądrowa. Rynek pozostaje jednak scentralizowany i zdominowany przez dużych graczy. W końcu, ostatni scenariusz – Powrót Węgla, zakłada malejącą presję na zmniejszenie emisji CO2. To wariant przyszłości, w którym krajobraz polskiego rynku zdominowany jest przez kryzys klimatyczny i gospodarczy oraz kurczące się zasoby węgla, który pozostaje głównym źródłem energii w kraju.

Scenariusze 2050 stanowią punkt wyjścia do dalszych rozważań na temat energetyki przyszłości i rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania, jakie ona stawia. Forum publikacji tych rozważań i otwartej debaty o przyszłości energetyki w polskich miastach jest portal Transformacja 2050, na którym zamieszczane są artykuły dotyczące różnych rozwiązań, które mogą odegrać znaczenie w przyszłości, we współpracy z szerokim gronem ekspertów reprezentujących pełny przekrój interesariuszy miejskich rynków energii.

Powstały i wciąż powstają materiały video rejestrujące rozmowy z ważnymi interesariuszami rynku energetycznego na temat transformacji i przyszłości rynku energetycznego.

Dowiedz się więcej ⟶