4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Case study

“System wczesnego ostrzegania” dla dużej firmy z branży FMCG

 
Obszar: Przygotowanie
Metody:  Macierz 4CF, Audyt Strategiczny

System Wczesnego Ostrzegania

Jak przedstawiało się zadanie:

Nasz klient, duży producent z branży FMCG potrzebował kompleksowego rozwiązania służącego monitorowaniu otoczenia w celu wczesnego identyfikowania szans i zagrożeń. Potrzeba ta wynikała z dużej dynamiki zmian w otoczeniu biznesowym firmy oraz ostrej konkurencji rynkowej. Zarząd firmy słusznie zauważył, że do zapewnienia długoterminowego rozwoju firmy i trwałego utrzymanie przewagi rynkowej nie wystarczy dobrze sformułowana strategia i wysokie kompetencje menadżerów.

Jakie rozwiązanie zastosowaliśmy:

Zaproponowaliśmy kompleksowe rozwiązanie jakim jest tzw. “System wczesnego ostrzegania” (ang. Early Warning System – EWS). Składają się na niego:

  1. Ilościowe prognozy sprzedaży, oparte na modelowaniu ekonometrycznym, służące do planowania krótkoterminowego
  2. “Soczewka trendów” – narzędzie służące do wizualizacji zidentyfikowanych nowych źródeł przewagi konkurencyjnej, a więc potencjalnych, obecnie jeszcze nieznanych konkurencji trendów rynkowych
  3. Wewnętrzna platforma służąca do partycypacyjnego monitorowania otoczenia, weryfikacji i ewaluacji pojawiających się szans i zagrożeń. Dostęp do platformy mają zarówno pracownicy firmy, jak i zewnętrzni eksperci.

Jaki efekt uzyskał klient:

Dzięki wdrożeniu systemu wczesnego ostrzegania klient zwiększył swoją zdolność do wykrywania szans i zagrożeń rynkowych wcześniej niż jego konkurencja. Stał się więc bardziej elastyczny i wrażliwy na wczesne sygnały zmian, co obecnie uznaje za jedno z ważnych źródeł swojej przewagi strategicznej. Klient dołączył do grona najnowocześniej na świecie zarządzanych firm, w których skuteczna realizacja celów bazuje na szybkości reakcji i zdolności adaptacji. Zdalny dostęp do całego systemu mają kluczowi decydenci w firmie – w każdej chwili mogą skonfrontować planowane działania z “soczewką trendów”, są też na bieżąco informowani o nowych informacjach wprowadzanych do systemu monitorowania otoczenia. Dodatkową korzyścią jest to, że dzięki wdrożeniu EWS klient włączył w proces aktualizacji i wdrażania strategii wszystkich kluczowych menedżerów, których indywidualne doświadczenia oraz rozwój wiedzy o rynku są różnorodne i komplementarne. Dzięki temu w firmie wypracowano poczucie własności strategii, co przekłada się na odpowiedzialność za jej skuteczne wdrażanie, udoskonalanie i dostosowywanie do zmieniającego się otoczenia.