Polski producent mebli

Zadanie

Nasz klient, jeden z najznamienitszych polskich producentów mebli, specjalizujący się w luksusowych meblach stylowych, w związku ze zmianami właścicielskimi zgłosił potrzebę wypracowania nowej strategii rozwoju.

Rozwiązanie

Łącząc klasyczne metody planowania strategicznego z podejściem typowym dla foresightu strategicznego opracowaliśmy dla klienta poza analizą strategiczną również długoterminowe scenariusze rozwoju branży i przedsiębiorstwa, w oparciu o które sformułowano wizję i misję przedsiębiorstwa. W ten sposób poza diagnozą strategiczną, udało się wypracować całościowy, sparametryzowany obraz przedsiębiorstwa klienta w 2020 r.. W kolejnych etapach cele oraz prognozy dotyczące otoczenia biznesowego przełożone zostały na poszczególne elementy strategii, w tym politykę kadrową, cenową i operacyjną.

Efekt

Zarząd Klienta przyjął strategię do wdrożenia i na jej podstawie zaczął restrukturyzację przedsiębiorstwa, obejmującą m.in. zmiany operacyjne i marketingowe.