Uniwersytet Warszawski i Jeronimo Martins

Zadanie

W ramach indywidualnego programu rozwoju kadry dyrektorskiej, ogólnopolska sieć handlowa planowała wyposażyć swoich kluczowych pracowników w kompetencje strategiczne, planistyczne i przywódcze. Koordynatorem programu szkoleniowego było Międzynarodowe Centrum Zarządzania MBA Uniwersytetu Warszawskiego, a nasza firma została zaproszona do przygotowania modułu poświęconego foresightowi strategicznemu.

Rozwiązanie

W oparciu o nasze unikalne w skali polskiej doświadczenia w foresighcie strategicznym dla dużych przedsiębiorstw przygotowaliśmy dla grupy 25 dyrektorów zajęcia hybrydowe, obejmujące zarówno wykład, jak i część warsztatową, w której słuchacze kursu opracowali pod naszym kierunkiem scenariusze długoterminowego rozwoju rynku dostawców FMCG w Polsce.

Efekt

25 menedżerów wyższego szczebla uzyskało i utrwaliło w praktycznym kontekście kompetencje w zakresie foresightu strategicznego.