Veolia

Zadanie

Zarząd holdingu firmy z sektora energetycznego potrzebował zdefiniować założenia do strategii i polityki innowacyjnej grupy w Polsce. W kontekście niepewności co do kierunków transformacji sektora klient poprosił 4CF o wsparcie w procesie tworzenia założeń do budowy strategii. 

Rozwiązanie

W ramach procesu firma 4CF zrealizowała dla klienta następujące przedsięwzięcia:

  • Energy 2050, wewnętrzny strategiczny projekt foresightowy nt. przyszłości energetyki w miastach dla zarządów holdingu i spółek
  • założenia do strategii grupy w Polsce
  • założenia do polityki innowacyjnej
  • strategiczny foresight rynku energetycznego w Polsce dla różnych scenariuszy transformacji
  • seminarium dla kadry kierowniczej (100 osób) wokół scenariuszy miast przyszłości

Efekt

Członkowie zarządów i kadry kierowniczej klienta otrzymali wiedzę umożliwiającą im przygotowanie się na różne scenariusze transformacji polskiego sektora energetycznego i budowę odpowiadających im wariantów strategii i planów inwestycyjnych.