Cubic Inch

Zadanie

W dobie nasilonego szumu medialnego dotyczącego druku 3D, firma Cubic Inch, specjalizująca się w rozwiązaniach opartych na druku 3D, poprosiła 4CF o krótką foresightową analizę perspektyw druku 3D w kilku istotnych branżach – aeronautyce, branży motoryzacyjnej, automatyce i robotyce, branży stoczniowej, a także branży utrzymania ruchu.

Rozwiązanie

Firma 4CF zbadała rozwój i perspektywy druku 3D i sporządziła raport o potencjale zmian rynkowych (zarówno możliwości zaoferowania zupełnie nowych lub udoskonalonych produktów, jak i usprawnienia procesu wytwarzania dotychczasowych) wiązać się może jeszcze z drukiem 3D w najbliższej przyszłości wspomnianych branż.

Efekt

Cubic Inch zyskał wartościową wiedzę i ocenę potencjału rozwoju druku 3D w powyższych branżach oraz możliwość podejmowania opartych na wiedzy decyzji dotyczących kierunków rozwoju firmy i inwestycji.

Dowiedz się więcej ⟶