Jurajska sp. z o.o.

Zadanie

W odpowiedzi na nowe wyzwania strategiczne duża firma z branży FMCG poprosiła 4CF o wyznaczenie nowych kierunków rozwoju swoich produktów zgodnie z najnowszymi trendami technologicznymi oraz uwzględniając już stosowane przez firmę rozwiązania i kilka wstępnych  propozycji własnych.

Rozwiązanie

W toku prac korzystaliśmy z Macierzy 4CF i procesu prototypowania. Wstępnie zidentyfikowane rozwiązania przedstawiliśmy na Macierzy 4CF. Przeanalizowaliśmy alternatywne koncepcje technologiczne, umożliwiające wprowadzenie rozwiązań o najwyższej względnej korzyści dla konsumentów, pomimo że możliwość ich zastosowania była odległa w czasie. Dzięki temu udało się zmodyfikować niektóre z tych rozwiązań, aby mogły zostać znacznie szybciej wykorzystane do budowy portfolio produktów klienta.

Efekt

Klient otrzymał szczegółowo zweryfikowaną listę innowacyjnych produktów i rozwiązań, prognozę czasu niezbędnego na ich wdrożenie, oraz opis korzyści dla konsumentów. Lista uwzględniała pełen przegląd produktów i rozwiązań, które mogą przeobrazić w przyszłości rynek – umieszczono na niej zarówno produkty wykorzystujące własne rozwiązania klienta, jak i rozwiązania konkurencyjne. 4CF ułatwiło klientowi podjęcie strategicznych decyzji dotyczących nowych kierunków rozwoju i inwestycji, dostarczając poszerzoną wiedzę nt. rozwiązań, które  mogą przełożyć się na zwiększenie przewagi strategicznej. Ponadto prototypy szczególnie obiecujących rozwiązań zostały odpowiednio zmodyfikowane, aby klient mógł je wprowadzić na rynek znacznie wcześniej niż konkurencja. Dzięki temu klient mógł zacząć sam kształtować trendy i wyprzedzić prognozy rynkowe.