Saint-Gobain

Zadanie:

Zgodnie z celem grupy Saint-Gobain „Making the world a better home” oraz pozycją firmy, która już dziś projektuje rozwiązania, które będą miały wpływ na przyszłość, w której będziemy żyć, Saint-Gobain w Polsce postanowiło zbadać, jak będą wyglądać Polskie Miasta Przyszłości w 2050 roku.

Do współpracy przy projekcie firma zaprosiła ekspertów Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością oraz 4CF.

Rozwiązanie

Złożony metodologicznie projekt, oparty o współpracę ekspertów Saint-Gobain, Polskiego

Towarzystwa Studiów nad Przyszłością i ekspertów od foresightu strategicznego z firmy konsultingowej 4CF.

Jako punkt wyjścia zostały zidentyfikowane obecne trendy. Zostały opracowane trzy scenariusze przyszłości. W poszukiwaniach czynników zmian zostały wykorzystane m.in. tzw. metoda Rip Van Winkle, wypracowana przez RAND, badawczą organizację non–profit, na potrzeby planowania strategicznego w armii amerykańskiej. Równolegle do prac związanych z opracowaniem scenariuszy, zostały zidentyfikowane innowacyjne rozwiązania, mogące mieć potencjalnie silny wpływ na to, jak będą budowane i wyposażane budynki w miastach przyszłości. Dla każdego z rozwiązań oceniono też w jakim stopniu ma ono szansę poprawić dotychczasowy sposób realizacji danej potrzeby w stosunku do obecnie najpopularniejszych rozwiązań oraz minimalnego czasu potrzebnego do upowszechnienia tego rozwiązania.

Efekt

Polskie Miasta Przyszłości 2050 – wizjonerski raport, opisujący oczekiwane i planowane praktyki w dziedzinach inżynierii budowlanej i transportowej w polskich miastach.

Identyfikacja obiecujących rozwiązań, które obecnie są na etapie teorii, prototypu lub są wdrażane, ale nie są jeszcze powszechnie stosowane.

Ranking polskich miast najlepiej przygotowanych na przyszłość.