Saint-Gobain

Zadanie

Zgodnie z celem grupy Saint-Gobain „Making the world a better home” oraz pozycją firmy, która już dziś projektuje rozwiązania, które będą miały wpływ na przyszłość, w której będziemy żyć, Saint-Gobain w Polsce postanowiło zbadać, jak będą wyglądać Polskie Miasta Przyszłości w 2050 roku.

Do współpracy przy projekcie firma zaprosiła ekspertów Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością oraz 4CF.

Rozwiązanie

Złożony metodologicznie projekt, oparty o współpracę ekspertów Saint-Gobain, Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością i ekspertów od foresightu strategicznego z firmy konsultingowej 4CF.

Jako punkt wyjścia zostały zidentyfikowane obecne trendy. Zostały opracowane trzy scenariusze przyszłości. W poszukiwaniach czynników zmian zostały wykorzystane m.in. tzw. metoda Rip Van Winkle, wypracowana przez RAND, badawczą organizację non–profit, na potrzeby planowania strategicznego w armii amerykańskiej. Równolegle do prac związanych z opracowaniem scenariuszy, zostały zidentyfikowane innowacyjne rozwiązania, mogące mieć potencjalnie silny wpływ na to, jak będą budowane i wyposażane budynki w miastach przyszłości. Dla każdego z rozwiązań oceniono też w jakim stopniu ma ono szansę poprawić dotychczasowy sposób realizacji danej potrzeby w stosunku do obecnie najpopularniejszych rozwiązań oraz minimalnego czasu potrzebnego do upowszechnienia tego rozwiązania.

Efekt

Polskie Miasta Przyszłości 2050 – wizjonerski raport, opisujący oczekiwane i planowane praktyki w dziedzinach inżynierii budowlanej i transportowej w polskich miastach.

Identyfikacja obiecujących rozwiązań, które obecnie są na etapie teorii, prototypu lub są wdrażane, ale nie są jeszcze powszechnie stosowane.

Ranking polskich miast najlepiej przygotowanych na przyszłość.

Dowiedz się więcej ⟶