PKPP Lewiatan

Zadanie

Jedna z największych krajowych federacji przedsiębiorców włączyła się w imieniu swoich członków w proces ustawodawczy istotnej dla sektora finansowego nowelizacji prawa.

Rozwiązanie

Zachowując obiektywność i przejrzystość analityczną przeprowadziliśmy projekt badawczy oparty o dane ilościowe, prezentujący możliwe konsekwencje wprowadzenia w życie projektu nowej ustawy.

Efekt

Klient uzyskał Ocenę Skutków Regulacji sporządzoną w sposób metodologicznie bardziej kompetentny i przejrzysty, niż uwzględniane wcześniej w debacie polityczne i publicznej prognozy. Dzięki temu mógł w sposób rzeczowy i rzetelny realizować swoje zadanie jako reprezentant przedsiębiorstw branży finansowej w danym procesie ustawodawczym.