4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Case study

Ilościowe prognozy sprzedaży w FMCG

 
Obszar: Eksploracja
Metody: Modelowanie Statystyczne, Platforma Delficka HalnyX

Ilościowe prognozy sprzedaży

Jak przedstawiało się zadanie:

Nasz Klient, duży producent wód i napojów – firma Hoop Polska, potrzebował danych na podstawie których mógłby lepiej zarządzać wydatkami marketingowymi i weryfikować niezależnie efektywność swojej strategii handlowej. Na rynku jest wiele firm prowadzących badania cenowe, ale tylko niewielki odsetek usług wykracza poza testy rynkowe i badania konsumenckie. Analitycy rynkowi, z których usług korzystano, nie byli w stanie zrealizować tego zadania, a domy mediowe, z którymi współpracowano, nie spełniały ważnego warunku obiektywności. Dodatkowo, nasz Klient chciał zautomatyzować proces planowania w oparciu o regularnie aktualizowane dane sprzedażowe i marketingowe nt. swoich kluczowych produktów i ich konkurencji.

Jakie rozwiązanie zastosowaliśmy:

Rozwiązaniem problemu klienta było zastosowanie metod modelowania ekonometrycznego do dekompozycji danych sprzedażowych. W oparciu o dane własne klienta oraz kupowane przez niego dane mediowe oraz konkurencyjne opracowaliśmy równania, opisujące wagi poszczególnych czynników wpływających na sprzedaż, w tym pogody (temperatura) i aktywności promocyjnej konkurentów.

Jaki efekt uzyskał klient:

Klient dowiedział się, w jakim dokładnie stopniu o jego dotychczasowych wynikach sprzedażowych przesądzały: sezonowość, promocja, dsytrybucja, polityka cenowa i działania konkurencji. Wyniki były poparte konkretnymi danymi i dawały, potrzebne do planowania produkcji i strategii marketingowej, możliwości predykcji rezultatów przyszłych kampanii. Klient otrzymał również naszą autorską aplikację Precog do prognozowania wyników sprzedaży dla zadanych scenariuszy działań w oparciu o szereg kluczowych zmiennych.