Hoop Polska

Zadanie

Znaczący producent wód i napojów – firma Hoop Polska – potrzebował danych na podstawie których mógłby lepiej zarządzać wydatkami marketingowymi i weryfikować niezależnie efektywność swojej strategii handlowej. Na rynku jest wiele firm prowadzących badania cenowe, ale tylko niewielki odsetek usług wykracza poza testy rynkowe i badania konsumenckie. Analitycy rynkowi, z których usług korzystano, nie byli w stanie zrealizować tego zadania, a domy mediowe, z którymi współpracowano, nie spełniały ważnego warunku obiektywności. Dodatkowo nasz klient chciał zautomatyzować proces planowania w oparciu o regularnie aktualizowane dane sprzedażowe i marketingowe nt. swoich kluczowych produktów i ich konkurencji.

Rozwiązanie

4CF zastosował metody modelowania ekonometrycznego do dekompozycji danych sprzedażowych. W oparciu o dane własne klienta oraz kupowane przez niego dane mediowe oraz konkurencyjne opracowaliśmy równania, opisujące wagi poszczególnych czynników wpływających na sprzedaż, w tym pogody (temperatura) i aktywności promocyjnej konkurentów.

Efekt

Klient dowiedział się, w jakim dokładnie stopniu o jego dotychczasowych wynikach sprzedażowych przesądzały: sezonowość, promocja, dystrybucja, polityka cenowa i działania konkurencji. Wyniki były poparte konkretnymi danymi i dawały potrzebne do planowania produkcji i strategii marketingowej możliwości predykcji rezultatów przyszłych kampanii. Klient otrzymał również naszą autorską aplikację Precog do prognozowania wyników sprzedaży dla zadanych scenariuszy działań w oparciu o szereg kluczowych zmiennych.