Ministerstwo Obrony Narodowej RP

Zadanie

Naczelny organ administracji państwowej prowadził duży wewnętrzny projekt z zakresu planowania i programowania rozwoju. Klient zdecydowany był na użycie metodologii foresightowej z uwagi na potrzebę obiektywizacji wyników, nie precyzując jednak konkretnej metodyki, którą należało zastosować.

Rozwiązanie

Zaprojektowane przez 4CF badanie obejmowało udział kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli klienta, jednostek zależnych oraz innych organów władzy państwowej. Do badania wykorzystaliśmy  platformę delficką HalnyX. Użycie jej pozwoliło na identyfikację i priorytetyzację możliwych kryzysów bezpieczeństwa w skali globalnej wraz z ich implikacjami dla sytuacji wewnętrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Klient wykorzystał między innymi funkcje platformy związane z badaniem delfickim w czasie rzeczywistym oraz pracą w czasie rzeczywistym na mapach – funkcję tę platforma HalnyX oferuje jako jedyna na świecie.

Efekt

Klient otrzymał zobiektywizowany, opracowany w bardzo krótkim czasie (3 tygodnie) raport, który zawierał odpowiedzi na kluczowe pytania opracowane z wykorzystaniem wiedzy kilkudziesięciu ekspertów na różnych poziomach hierarchii resortowej i spoza resortu. Raport był źródłem scenariuszy do przeprowadzonej następnie pod kierunkiem 4CF gry decyzyjnej.