4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Case study

Eksploracja potencjalnych kryzysów bezpieczeństwa

 
Obszar: Eksploracja
Metody: Platforma Delficka HalnyX

Strategia i program rozwoju

Jak przedstawiało się zadanie:

Nasz klient, organ naczelny administracji państwowej, prowadził duży wewnętrzny projekt z zakresu planowania i programowania rozwoju. Klient zdecydowany był na użycie metodologii foresightowej z uwagi na potrzebę obiektywizacji wyników, nie precyzując jednak konkretnej metodyki, którą należało zastosować.

Jakie rozwiązanie zastosowaliśmy:

Zaprojektowane przez 4CF badanie obejmowało udział kilkudziesięciu ekspertów – zarówno z wewnętrznych zasobów klienta, jak i z jednostek podległych oraz innych organów władzy państwowej. Na potrzeby tak złożonego projektu wdrożyliśmy platformę delficką HalnyX. Użycie jej w badaniu pozwoliło na identyfikację i priorytetyzację możliwych kryzysów bezpieczeństwa w skali globalnej wraz z ich implikacjami dla sytuacji wewnętrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Klient wykorzystał między innymi funkcje platformy związane z badaniem delfickim w czasie rzeczywistym oraz pracą w czasie rzeczywistym na mapach – funkcję tę platforma HalnyX oferuje jako jedyna na świecie.

Jaki efekt uzyskał klient:

Klient otrzymał zobiektywizowany, opracowany w bardzo krótkim czasie (3 tygodnie) raport, który zawierał odpowiedzi na kluczowe pytania opracowane z wykorzystaniem wiedzy kilkudziesięciu ekspertów na różnych poziomach hierarchii resortowej i spoza resortu. Raport był źródłem scenariuszy do przeprowadzonej następnie pod kierunkiem 4CF gry decyzyjnej.