Bewa

Zadanie

Jeden z czołowych  producentów wody i napojów poważnie traktuje zarówno nadchodzące szanse, jak i zagrożenia wpływające na jego rynek w perspektywie średnio- i długoterminowej. Firma wyraziła potrzebę wykonania analiz trendów w zakresie rozwoju rynku, innowacji i oczekiwań konsumentów. 

Rozwiązanie

4CF dostarczyło analizy potrzebne do podjęcia kluczowych decyzji inwestycyjnych w oparciu o ocenę perspektyw:

  • rynku opakowań
  • rozwoju oczekiwań konsumentów i strategicznych innowacji produktowych
  • innowacji w sektorze wody i napojów oraz poza nimi
  • trendów i zmian w trendach związanych z odżywianiem
  • możliwych kierunków regulacji wpływających na biznes spółki

Efekt

Klient otrzymał szczegółowy raport wraz z oceną powyższych zagadnień. 4CF ułatwiło klientowi podjęcie strategicznych decyzji inwestycji. Dzięki poszerzonej wiedzy firma może zwiększyć efektywność podejmowanych inwestycji i swoją przewagę strategiczną.