First Data Polska

Zadanie

Międzynarodowa korporacja z branży płatności, poszukując strategicznych kierunków rozwoju rynku, zdecydowała się włączyć w proces eksploracji przedstawicieli swoich klientów – instytucje sektora bankowego w Polsce. Zaprojektowanie tego procesu oraz jego prowadzenie i opracowanie raportu powierzyła firmie 4CF, która połączyła podejście analityczne i partycypacyjne.

Rozwiązanie

Zaprojektowaliśmy na potrzeby klienta stuosobowy warsztat dla przedstawicieli polskiego sektora bankowego, przeprowadzony jako kluczowy element głównego wydarzenia podsumowującego osiągnięcia i plany klienta w tym segmencie branży finansowej. Warsztat został przeprowadzony zgodnie z autorską metodyką Macierzy 4CF, objęty facylitacją i obserwacją doświadczonych menedżerów i konsultantów 4CF. Wsparty autorskimi narzędziami IT wygenerował w ciągu niecałych 4 godzin nie tylko zasób wiedzy wystarczający do sporządzenia pogłębionego raportu, lecz także macierz analityczną przyszłych rozwiązań płatniczych, którą zaprezentowano partnerom jeszcze tego samego dnia, podczas podsumowania eventu.

Efekt

Błyskawicznie opracowane wstępne wyniki warsztatu zostały zaprezentowane strategicznym partnerom już w dniu warsztatu, co stanowiło podstawę do uruchomienia wspólnych działań rozwojowych oraz marketingowych. Zaproszeni uczestnicy byli zadowoleni z ciekawie i produktywnie spędzonego czasu – niemal jednogłośnie zadeklarowali, że chcieliby uczestniczyć w większej liczbie wydarzeń zorganizowanych w podobnej formule. Klient otrzymał kompletny, pogłębiony i analitycznie opracowany raport o możliwościach rozwoju płatności na polskim rynku, obejmujący ponad dwadzieścia rozwiązań płatniczych w perspektywie dziesięcioletniej. Raport ma znaczenie zarówno dla dalszych prac strategicznych, jak i działań PR.

Dowiedz się więcej ⟶