Gra Decyzyjna

Gra Decyzyjna

Gry decyzyjne zapewniają organizacjom, niezależnie od rozmiaru i sektora w którym działają, możliwość poddania testom ich własnych hipotez odnośnie przyszłości w sposób bezpieczny i ekonomiczny.

Macierz 4CF

Macierz 4CF

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy. Riel Miller, Foresight Director, UNESCO Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy...
Desk research

Desk research

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy. Riel Miller, Foresight Director, UNESCO Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy...