4CF - Surf the Future

Analizy i Publikacje

Jak przemysł odzieżowy może osiągnąć zrównoważony rozwój?

W czasie, gdy na zrównoważony rozwój zwraca się coraz większą uwagę – zarówno ze strony społeczeństwa, jak i w sferze biznesu i polityki – nadal istnieje wiele niejasności co do przyszłych perspektyw zrównoważonego rozwoju w sektorze mody – i nie tylko. Fundacja C&A zleciła nam w 2019 r. badanie, aby rozważyć przyszłe perspektywy w branży mody. Udostępnione wyniki mają wesprzeć wysiłki sektora odzieżowego do poprawy swojej pozycji względem zagadnień zrównoważonego rozwoju. 4CF stworzyła ten raport we współpracy z niemiecką firmą konsultingową Future Impacts. Nasza platforma delphi 4CF HalnyX, działająca w czasie rzeczywistym, odegrała kluczową rolę w pozyskiwaniu i udoskonalaniu opinii ekspertów na temat przyszłości zrównoważonego rozwoju w modzie.