4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Wydarzenia

UNESCO: Scoping Global/Local Anticipatory Capacities

Od 20-24 maja w centrum Fundacji Rockefellera, zlokalizowanym w Bellagio we Włoszech, odbyło się spotkanie robocze uczestników projektu UNESCO Scoping Global/Local Anticipatory Capacities, do udziału w którym zaproszono eksperta 4CF jako reprezentanta Europy Środkowo-Wschodniej. Celem spotkania było przygotowanie szczegółowego planu badania na lata 2013-2014 oraz planów poszczególnych etapów, które będą miały miejsce w Baku, Chicago, Delhi i Brasilii na przestrzeni najbliższych trzech miesięcy. Celem projektu jest selekcja dotąd niezidentyfikowanych grup, których działalność wymaga uwzględnienia długiej perspektywy czasowej oraz rozwój technik antycypacji w organizacjach na całym świecie. 4CF bierze udział w projekcie UNESCO zarówno w sferze kompetencji, jak i wspierając go organizacyjnie.