4CF - Surf the Future
Wydarzenia

Subregion radomski w 2020 roku

W ramach realizowanego przez Europejską Uczelnię Społeczno-Techniczną w Radomiu projektu „Orkiestra”, zaproszeni eksperci 4CF pracowali w ubiegłym tygodniu z przedstawicielami gmin i powiatów subregionu radomskiego nad opracowaniem nowych scenariuszy i strategii rozwoju do roku 2020. Prowadzone przez nas dwudniowe sesje są elementem zaangażowania 4CF w ten wielowątkowy projekt, realizowany od marca do lipca, którego owocem będą nowe, efektywne mechanizmy wsparcia MŚP na południowym Mazowszu