4CF - Surf the Future

Analizy i Publikacje

Strategia Powiatu Pruszkowskiego

4CF opracowało dla Starostwa Powiatu Pruszkowskiego – znajdującego się w obszarze metropolitalnym Warszawy - nowoczesną strategię i planu rozwoju, pomagającą w zarządzaniu powiatem i w realizacji zadań samorządowych w oparciu o KPI (kluczowe wskaźniki efektywności).

Ponadto 4CF opracowało powiązany ze strategią program rozwoju, wymagany przez ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, który obejmuje finansowe, wdrożeniowe, kadrowe i środowiskowe ramy realizacji celów. 

Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy podejście głęboko foresightowe, przygotowując wielokryteriowe scenariusze rozwoju powiatu.

Strategia do pobrania tutaj.