4CF - Surf the Future

Analizy i Publikacje

Scenariusze COVID-19 The Millennium Project

Amerykański Czerwony Krzyż zwrócił się do The Millennium Project, globalnego think tanku z założonego w 1996 roku i reprezentowanego w Polsce przez firmę 4CF, aby przeanalizować kluczowe niepewności co do rozwoju pandemii i sformułować alternatywne scenariusze, pomocne w planowaniu i reagowaniu. Scenariusze te mogą być również pomocne ogółowi społeczeństwa i różnym interesariuszom do pełniejszego zrozumienia ogólnej sytuacji COVID.

Trzy scenariusze oparto na wkładzie eksperckim ponad 250 lekarzy, pracowników publicznej służby zdrowia, pracowników służb ratowniczych, ekonomistów i ekspertów w dziedzinie badań nad przyszłością w pięciu amerykańskich i międzynarodowych badaniach metodą delficką. W badaniach tych oceniono możliwe najlepsze, najgorsze i najbardziej prawdopodobne warianty rozwoju pandemii do stycznia 2022 roku.

Badanie uwzględnia głównie perspektywy amerykańskie, które jednak mają istotne przełożenie na sytuację sanitarno-epidemiologiczną w Polsce.