4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska

Zarejestruj się

Zapoznałem/am się z Regulaminem, akceptuję jego treść i zobowiązuję się przestrzegać jego postanowień.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujmy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 4CF Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Górskiego 9, 00-033 Warszawa, NIP: 5252542950, e-mail: info@4cf.pl.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i wykonania umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b
  3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania postanowień powyżej wskazanej umowy.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, a także mogą być przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych oraz prawo do przenoszenia tych danych.
  7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy zastanawiały Cię kiedyś te kwestie?

Foresight Viking

Jak będzie się zmieniał mój rynek w najbliższej dekadzie? Jakie siły mogą go diametralnie przeobrazić, kiedy i dlaczego?

Foresight Viking

Jak mogę skutecznie wyprzedzać nadchodzące zmiany? Jak nie dać się zaskoczyć?

Foresight Viking

Jak mogę zbudować strategię, która zapewni realizację ambitnych celów mojej organizacji oraz pozwoli zachować elastyczność niezbędną w gwałtownie zmieniającym się otoczeniu?