4CF - Surf the Future

Analizy i Publikacje

Raport Klienci Przyszłości

We współpracy z First Data Polska prezentujemy nasz najnowszy raport z Laboratorium Przyszłości. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: Kim jest klient przyszłości z 2030 r. W raporcie analizujemy marzenia klientów i szukamy klientów marzeń. Ten nowy raport powstał przy udziale blisko 100 przedstawicieli sektora bankowego, ekspertów First Data i firmy 4CF Strategic Foresight podczas corocznych warsztatów organizowanych przez First Data pod nazwą Laboratorium Przyszłości.

Uczestnicy warsztatów foresightu strategicznego prognozowali, jak zmiany społeczne, demograficzne i technologiczne wpłyną na postawy konsumentów w roku 2030. Jest źródłem wiedzy i inspiracji dla wszystkich uczestników rynku finansowego, którzy szukają odpowiedzi na pytania: Kim jest klient przyszłości? Czego będzie oczekiwał od świata finansów? Jak przygotować się na jego przyjście?
Raport “Kim jest klient przyszłości? 2030: marzenia klientów, klienci marzeń” opracowali dla First Data Polska eksperci foresightu strategicznego z firmy 4CF, partner merytoryczny Laboratorium Przyszłości.

Zawsze, ilekroć mamy przyjrzeć się średnio- i długoterminowej przyszłości – w tym przypadku przyszłym cechom i postawom klientów banków – uzasadnione jest wykorzystanie foresightu strategicznego. Ta dyscyplina badawcza o wojskowych korzeniach skupia się na opisie możliwych przyszłości i interpretacji prognoz, by pomóc w podejmowaniu jak najlepszych decyzji strategicznych. Aby uniknąć pułapek związanych z naiwnym, redukcjonistycznym spojrzeniem na przyszłość, foresight poszukuje możliwych nieciągłości oraz buduje modele przyszłości, w które wpisana jest zmiana na rynku docelowym.

Podejście foresightowe pozwala uwzględnić ogromną złożoność stosunków społeczno-ekonomicznych oraz emergentny charakter zmian, które w nich zachodzą. Wykorzystując ilościowe i jakościowe metody analizy, daje pełniejszy obraz możliwych przyszłości niż prognozowanie oparte na danych historycznych. Metody, które 4CF zastosowało, pracując nad raportem Laboratorium Przyszłości 2018, są głęboko zakorzenione w dyscyplinie foresightu strategicznego.

[pdf-light-viewer id=”32063″]