4CF - Surf the Future
Wydarzenia

Przyszłość Pracy i Technologii 2050 – warsztat krajowy The Millennium Project

Automatyzacja i robotyzacja oraz sztuczna inteligencja to tematy przewodnie rozmów o przyszłości pracy. Zmiana  Mimo, że proces ten, poprzedzony mechanizacją, rozpoczął się już w zeszłym stuleciu, w ostatnich latach rozwija się coraz dynamiczniej, a używane do tego celu technologie reprezentują coraz lepszą jakość i wydajność. Jak wskazują eksperci, próby powstrzymania tych zmian w skali światowej nie będą skuteczne, a lokalne próby wyhamowania jej rozwoju mogą nieść więcej ryzyk niż korzyści.
Jak zatem dostosować się do przyszłego rynku pracy? Według ekspertów, którzy wzięli udział w konferencji i warsztatach “Future of Work & Technology 2050” zorganizowanej przez naszą firmę jako polskie przedstawicielstwo amerykańskiego think-tanku The Millennium Project oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, praca przyszłości może zyskać zupełnie inny wymiar. Warsztat, zaprojektowany przez specjalistów z naszej firmy, odbył się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 30 czerwca 2017 r. Wzięli w nim udział m.in. naukowcy, eksperci Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, działacze związkowi, przedstawiciele sektora przedsiębiorstw i słuchacze Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. Prace warsztatowe skoncentrowane były na analizie scenariuszy przyszłości pracy i techniki opracowanych przez The Millennium Project.
Wyniki warsztatu zostaną wkrótce udostępnione na stronach organizatorów: naszej firmy oraz IPiSS.