4CF - Surf the Future
Wydarzenia

Projekt BEFORE – 4CF w europejskim konsorcjum Erasmus+

Jest nam bardzo miło poinformować, że w tym miesiącu startuje realizacja projektu, prowadzonego wspólnie przez 4CF i szereg europejskich uczelni oraz przedsiębiorstw pn. BEFORE. Becoming Future-ORiented Entrepreneurs in universities and companies, który został z sukcesem zgłoszony do dofinansowania w konkursie Programu Erasmus+. Celem projektu, zamierzonego na lata 2017-2019 jest udostępnienie europejskim studentom oraz pracownikom firm podnoszenie swoich kwalifikacji w dziedzinie foresightu w myśl koncepcji Futures Literacy, rozwijanej przez ekspertów naszej firmy wspólnie z UNESCO.
Projekt, w którym bierze udział 4CF koordynowany jest przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu. Został zaakceptowany do realizacji w ramach działania “Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk – Sojusze na rzecz wiedzy”. Celem jest pobudzanie współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstwami, promowane postaw przedsiębiorczości, kreatywności i uczenia się multidyscyplinarnego.
Poza naszą firmą, partnerami projektu są: Politechnika Białostocka (Polska), University of Pisa (Włochy), Mondragon University – Faculty of Business Studies (Hiszpania), Free University Berlin – Futur Institut (Niemcy), Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana Scarl (Włochy), ERREQUADRO (Włochy), PROSPEKTIKER (Hiszpania), AVENITURE (Niemcy).
 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Eurpejskiej “Erasmus+”

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union