Gra Decyzyjna

Gra Decyzyjna

Gry decyzyjne zapewniają organizacjom, niezależnie od rozmiaru i sektora w którym działają, możliwość poddania testom ich własnych hipotez odnośnie przyszłości w sposób bezpieczny i ekonomiczny.

Futures Literacy Knowledge Laboratory

Futures Literacy Knowledge Laboratory

Opracowane z udziałem ekspertów 4CF w projekcie badawczym UNESCO oraz Fundacji Rockefellera narzędzie do jednoczesnego generowania nowych insightów strategicznych oraz podnoszenia kompetencji w zakresie przyszłości zaproszonej do udziału w laboratorium grupy ekspertów. Metoda Futures Literacy Knowledge Laboratory stosowana była w kilkudziesięciu projektach na całym świecie.

Macierz 4CF

Macierz 4CF

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy. Riel Miller, Foresight Director, UNESCO Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy...
Desk research

Desk research

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy. Riel Miller, Foresight Director, UNESCO Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy...
Sesje Strategiczne

Sesje Strategiczne

Szerokie zastosowanie na wszystkich etapach procesu strategicznego, w każdym rodzaju organizacji. Wszędzie tam, gdzie liczy się wypracowanie i ocena zestawu rozwiązań dla zadanego problemu