Prototypowanie innowacji odpowiadających na nowe wyzwania strategiczne

Prototypowanie innowacji odpowiadających na nowe wyzwania strategiczne

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy. Riel Miller, Foresight Director, UNESCO Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy...