Gra Decyzyjna

Gra Decyzyjna

Gry decyzyjne zapewniają organizacjom, niezależnie od rozmiaru i sektora w którym działają, możliwość poddania testom ich własnych hipotez odnośnie przyszłości w sposób bezpieczny i ekonomiczny.

Macierz 4CF

Macierz 4CF

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy. Riel Miller, Foresight Director, UNESCO Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy...
Audyt Strategiczny

Audyt Strategiczny

W przedsiębiorstwach i instytucjach chcących zbadać, na ile ich dokumenty (strategie, biznesplany, plany działania), procedury i kompetencje pracowników odpowiadają wyzwaniom przyszłości.

Mapa Trendów

Mapa Trendów

Mapa Trendów pomaga w poprawnym przygotowaniu analizy strategicznej: identyfikacja trendów jest punktem wyjścia do ich krytycznej analizy, porównania z wczesnymi sygnałami zmian i kwestionowaniem ukrytych założeń.