Futures Literacy Knowledge Laboratory

Futures Literacy Knowledge Laboratory

Opracowane z udziałem ekspertów 4CF w projekcie badawczym UNESCO oraz Fundacji Rockefellera narzędzie do jednoczesnego generowania nowych insightów strategicznych oraz podnoszenia kompetencji w zakresie przyszłości zaproszonej do udziału w laboratorium grupy ekspertów. Metoda Futures Literacy Knowledge Laboratory stosowana była w kilkudziesięciu projektach na całym świecie.

Desk research

Desk research

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy. Riel Miller, Foresight Director, UNESCO Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy...
Doradztwo

Doradztwo

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy. Riel Miller, Foresight Director, UNESCO Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy...
Szkolenia

Szkolenia

Dzięki naszym szkoleniom kierownictwo i pracownicy organizacji mają nie tylko świadomość jak nasze wyobrażenia o przyszłości oddziałują na nasze dzisiejsze decyzje, ale także zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą metod działania na rzecz pożądanych przyszłości.