Gra Decyzyjna

Gra Decyzyjna

Gry decyzyjne zapewniają organizacjom, niezależnie od rozmiaru i sektora w którym działają, możliwość poddania testom ich własnych hipotez odnośnie przyszłości w sposób bezpieczny i ekonomiczny.

Macierz 4CF

Macierz 4CF

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy. Riel Miller, Foresight Director, UNESCO Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy...
Sesje Strategiczne

Sesje Strategiczne

Szerokie zastosowanie na wszystkich etapach procesu strategicznego, w każdym rodzaju organizacji. Wszędzie tam, gdzie liczy się wypracowanie i ocena zestawu rozwiązań dla zadanego problemu

Sesje strategiczne – Kształtowanie Przyszłości

Sesje strategiczne – Kształtowanie Przyszłości

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy. Riel Miller, Foresight Director, UNESCO Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy...
Platforma Delficka HalnyX

Platforma Delficka HalnyX

W przeciwieństwie do innych metod konsultacji eksperckich, HalnyX, platforma delficka czwartej generacji, umożliwia błyskawiczne wypracowywanie konsensusu oraz identyfikację i ocenę punktów spornych w złożonych kwestiach.