Macierz 4CF

Macierz 4CF

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy. Riel Miller, Foresight Director, UNESCO Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy...
Desk research

Desk research

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy. Riel Miller, Foresight Director, UNESCO Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy...
Modelowanie statystyczne

Modelowanie statystyczne

Wszędzie tam, gdzie dostępne są wartościowe dane można posłużyć się modelowaniem statystycznym. Należy jednak metodę tą traktować jako punkt wyjścia (benchmark) dla innych scenariuszy czy wizji przyszłości. Zakończenie badania przyszłości na modelowaniu może być zwodnicze.

Platforma Delficka HalnyX

Platforma Delficka HalnyX

W przeciwieństwie do innych metod konsultacji eksperckich, HalnyX, platforma delficka czwartej generacji, umożliwia błyskawiczne wypracowywanie konsensusu oraz identyfikację i ocenę punktów spornych w złożonych kwestiach.

Mapa Trendów

Mapa Trendów

Mapa Trendów pomaga w poprawnym przygotowaniu analizy strategicznej: identyfikacja trendów jest punktem wyjścia do ich krytycznej analizy, porównania z wczesnymi sygnałami zmian i kwestionowaniem ukrytych założeń.