4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Zastosowanie: Monitorowanie otoczenia rynkowego w celu zwiększenia zdolności identyfikowania szans i zagrożeń i w konsekwencji podejmowania trafnych decyzji strategicznych.
Metoda: Strategiczny wywiad konkurencyjny to proces identyfikowania i analizowania informacji na temat otoczenia organizacji. Jest niezbędnym uzupełnieniem etapu “Eksploracji przyszłości”, które nie powinno w całości polegać ani na modelowaniu statystycznym, ani na metodach służących wspomaganiu innowacyjności w wypracowywaniu rozwiązań i analizie scenariuszy działania. Strategiczny wywiad konkurencyjny uzupełnia te metody o cenne informacje o faktycznych poczynaniach konkurentów. Informacje te mogą być pozyskiwane jednorazowo, na potrzeby konkretnego projektu, jednak zdecydowanie wskazane jest ich gromadzenie i przetwarzanie w trybie ciągłym, w celu utrzymania zdolności organizacji do wczesnej identyfikacji szans i zagrożeń. W przeciwieństwie do szpiegostwa przemysłowego, wywiad strategiczny bazuje wyłącznie na informacjach dostępnych legalnie. Stosowany jako stały element monitorowania otoczenia organizacji zwiększa jej konkurencyjność, odporność na zmiany otoczenia i zdolność elastycznego dostosowywania strategii do dynamicznych zmian otoczenia.